Norsk oftalmologisk forening 75 år

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Øyemedisinen hadde sin gullalder i foreningens barndom. Størst anerkjennelse vakte Schiøtz-tonometeret som utvilsomt har reddet synet til mange millioner mennesker. Ved 75-årsjubileet var det tid for både faget og øyemedisinens historie.

  Artikkel

  3. juni 1926 ble Norske Øienlægers Forening stiftet. Møtet fant sted ved Rikshospitalets øyeavdeling. I et vervebrev, sekretæren Ingolf Schiøtz sendte 30. juni 1926 til en rekke kolleger, står det at ved stiftelsen tegnet seg som medlemmer ti «indenbys» og sju «utenbys». Jubileumshelgen i november 2001 inneholdt etterutdanningskurs, frie foredrag, årsmøte og jubileumsbankett. Halvparten av medlemmene i foreningen var til stede.

  Etterutdanningskurset omhandlet behandling av maculas sykdommer. Aldersrelatert maculadegenerasjon er den vanligste årsaken til alvorlig synsnedsettelse hos eldre personer i den vestlige verden.

  Selve jubileumsmøtet ble innledet med utdelingen av minnemedaljen som i 1963 ble innstiftet som en hedersbevisning til «norske øyelegers far» Hjalmar Schiøtz. Denne gangen gikk utmerkelsen til Niels Ehlers fra Århus Universitet som har nedlagt et stort arbeid i utviklingen av en internasjonalt kjent corneabank i Århus, hvor bl.a. flere norske klinikker henter sine transplantater fra.

  En av truslene innen øyefaget er flukten fra sykehusavdelingene. De siste årene har mange faglig kompetente øyeleger med lang erfaring gått over til den private sektor. Dette skaper en fremtidig usikkerhet både når det gjelder forskning og utdanning av nye øyespesialister.

  Ivar Hørven ble utnevnt som æresmedlem av foreningen. Utover sin vitenskapelige aktivitet har han nedlagt et stort arbeid innenfor administrasjonen ved Rikshospitalet og for Universitetet i Oslo hvor han tidligere har vært dekanus ved Det medisinske fakultet.

  To bøker utkom i forbindelse med jubileet. Otto Johansen og Staale J.Hultgren er redaktører for boken om Norsk Oftalmologisk Forenings 75-års jubileum mens Henry Aasved har utarbeidet en historisk oversikt over utdanning av spesialister i øyesykdommer i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media