Sykehus bøtelagt for brudd på overtidsregler

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Dommen slår fast at knappe ressurser ved sykehusene ikke gir anledning til å drive «rovdrift» på de ansatte. «Plikten til å yte helsetjenester kan ikke brukes som unnskyldning for å unnlate å sikre arbeidsmiljøet» heter det i dommen som falt 17.12. Det betyr at Sykehuset Østfold plikter å innrette virksomheten slik at reglene i arbeidsmiljøloven overholdes og at pasientenes rettigheter ikke går foran arbeidsmiljølovens regler for overtid.

Vanlig unnskyldning

Flere sykehus har i den senere tid påberopt seg pasientenes liv og helse som unnskyldning for ulovlig overtid. Arbeidstilsynet og Statens helsetilsyn har reagert sterkt overfor sykehusene, og markert at slike unnskyldninger ikke er holdbare. Arbeidstilsynet er godt fornøyd med dommen og boten, i en sak der overtidsbruddene ikke har skjedd som følge av ekstraordinære situasjoner hvor det har vært snakk om øyeblikkelig hjelp.

Fleksibel lov

Arbeidsmiljøloven tillater en relativt vid bruk av overtid. Overtidsrammene kan utvides gjennom avtaler med de tillitsvalgte eller etter vedtak i Arbeidstilsynet. Loven åpner også for unntak i krisesituasjoner. I en kommentar til dommen sier Ivar Leveraas, direktør i Direktoratet for arbeidstilsynet, at det av hensyn til arbeidstakernes helse er viktig at det finnes ytre grenser for arbeidstiden og at disse overholdes.

Anbefalte artikler