Suksess for nettkurs i statistikk

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Statistikkursene er et samarbeid mellom Petter Laake og Harald Fekjær ved Seksjon for medisinsk statistikk ved Universitetet i Oslo og Legeforeningens pedagogiske avdeling ved Åse Brinchmann-Hansen. Det første innføringskurset i medisinsk statistikk på Internett kom i gang høsten 1998. I vårsemesteret 2001 ble innføringskurset delt i to, samtidig som videregående kurs i varians- og regresjonsanalyse ble lansert (1).

Harald Fekjær (f.v.), Åse Brinchmann-Hansen og Petter Laake står bak satsingen på Internett-kurs i medisinsk statistikk. Foto H.P. Fosseng

Lærerikt og arbeidskrevende

Ingrid Østby-Deglum, overlege ved allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Sanderud sykehus, hadde liten kunnskap om statistikk da hun bestemte seg for å ta nettkurset.

– Kurset var svært lærerikt. Det er utmerket å ta et slikt kurs via Internett i stedet for tradisjonell klasseromsundervisning. Internett gjorde det mulig å gjennomføre kurset i mitt tempo, samtidig som det selvfølgelig lå et press om fremdrift i at jeg måtte besvare og sende inn kursbrev, sier Østby-Deglum.

Hun understreker at innføringskurset er svært arbeidskrevende. Hun brukte fra fem til 15 timer per uke på kurset, noe som er mer enn kurslederne hadde lagt opp til. Innføringskurset er imidlertid lagt om det siste året.

– Kurset vil fortsatt kreve mye tid, men det er ikke så arbeidskrevende som det var, sier Laake.

Unngår lange reiser

– Jeg har hatt stort utbytte av å delta, først på innføringskurset for to år siden og siden på det videregående kurset i høst. En av fordelene er at man kan delta i et relativt «smalt» kurs fordelt over tid, uten å måtte reise langt, sier Torben Wisborg, seksjonsoverlege ved Akuttavdelingen, Hammerfest sykehus. Han var godt fornøyd med den raske responsen på besvarelsene og at han fikk utdypende, personlige kommentarer. Wisborg mener at kursledelsen bør vurdere om prisen på kursene kan reduseres. 4 000 kroner for fem kursbrev er i meste laget, mener han.

Samarbeid med andre

Kursene har diskusjonsgrupper for deltakerne, men Østby-Deglum mener at disse fungerer dårlig. – Det ble lite fart i diskusjonen, antakelig fordi det er relativt tidkrevende å diskutere skriftlig. Det var langt mer nyttig å sende spørsmål til kursledelsen via e-post når det var problemstillinger jeg stod fast på, sier hun.

– Den største ulempen er nok at man bokstavelig talt sitter alene med problemene. Jeg vil anbefale andre interesserte å finne en studiemakker lokalt som man løser oppgaver sammen med, sier Wisborg.

– Statistikkursene har vært en suksess fordi kursdeltakerne er en homogen målgruppe. Rask tilbakemelding fra kursledelsen har også vært en viktig suksessfaktor, mener kursleder Petter Laake. – Interessen rundt kursene viser at leger mangler kunnskaper innen statistikk, og vi planlegger nå et videregående kurs til, antakelig med oppstart i 2003, sier Laake.

Anbefalte artikler