Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jørgen Haslef Berner

  Jørgen Haslef Berner døde 6.11. 2001. Han var født i 1916 og var sønn av Den norske lægeforenings mangeårige generalsekretær Jørgen H. Berner.

  Berner tok sin medisinske embetseksamen i Oslo i 1946. Han var blant studentene som ble arrestert av tysk politi og satt i konsentrasjonsleir. Alle ble sendt til Tyskland høsten 1943 med s/s Donau. Etter hjemkomsten begynte Berner sin utdanning som indremedisiner og tjenestegjorde ved Røde Kors klinikk, Aker sykehus, Ullevål sykehus og Diakonhjemmets sykehus. Han ble godkjent spesialist i indremedisin i 1956.

  Helt fra sin tid som rekrutt i Sanitetskorpset var Berner interessert i militærtjeneste og Forsvarets sanitet og ble oberstløytnant og legesjef i Forsvarets medisinske avdeling. Han tjenestegjorde i FN-

  styrken i 1959–60 og ble oberst I i 1977. Han bidrog til oppbyggingen av en moderne sanitet i Forsvaret.

  Jørgen Berner var alltid villig til å være med i organisasjoner og foreninger. I Den norske lægeforening og ellers var han med i en rekke utvalg og styrer. Han var formann i Militærmedisinsk forening i 1963–65 og 1976–78. I Legeforeningen var han alltid med på landsmøtene. Som sønn av generalsekretæren og med to sønner som er leger, tilhørte han nærmest et legedynasti.

  I 1988 tok han sammen med en rekke venner og kolleger initiativ til å stifte Eldre lægers forening. Han var med i det første styret fra starten og var leder 1992–95.

  Han fortsatte sin praksis som indremedisiner i Oslo i alle år, og arbeidet for at leger skulle få beholde sin lisens og rett til å praktisere så lenge som mulig. Han var også interessert i annet arbeid for eldre.

  Hans mange pasienter, venner og kolleger i Legeforeningen og særlig i Eldre lægers forening vil savne ham meget.

  Praksislærerprisen på Vestlandet 2001

  Praksislærerprisen på Vestlandet 2001 er tildelt Satya P. Sharma (f. 1951). Dette er en nyopprettet pris som hvert år vil bli tildelt en allmennlege på Vestlandet som i kontakten med studentene viser evne til å formidle faglig entusiasme og klinisk kompetanse.

  Årets vinner er utdannet fysioterapeut i India. Sharma flyttet til Norge i 1977 og arbeidet som fysioterapeut til 1982. Han ble cand.med. i Bergen 1988 og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin i 1995.

  Studentenes evaluering av praksislærer Sharma understreker hvor motiverende det er å se hvor mye som kan gjøres ute i felten alene takket være en god veileder. I tillegg til høy kvalitet som praksislærer er Sharma også kjent for tallrike kurs for medisinstudenter og kolleger om problemstillinger knyttet til ekstremitetsledd, rygg og nakke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media