SOP-pensjonene økes

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra årsskiftet økes pensjonene i SOP. Det er klart etter at styret i SOP 30. november vedtok å heve lønnstrinns-referansen fra lønnstrinn 60 til 65 i Statens lønnsregulativ.

  Brutto alderspensjon i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) utgjør etter økningen kr 288 882 per år. Alderspensjon for dem som ble pensjonister i 2001, var kr 261 360. Økningen fra 2001 til 2002 utgjør altså kr 27 522. De som er pensjonert etter 1. januar 1982, får også sin bruttopensjon løftet til samme nivå. Tidligere har disse pensjonene blitt regulert i takt med endringen i grunnbeløpet i folketrygden. Siden grunnbeløpet endres i utakt med beregningsgrunnlaget for nye pensjoner i SOP, har bruttopensjonen vært avhengig av hvilket år legen er pensjonert. Reguleringsrutinen for pensjonene endres nå slik at alle pensjonister, unntatt de som er pensjonert før 1. januar 1982, får samme brutto pensjonsnivå.

  Bruttopensjonen samordnes med pensjoner fra folketrygden og tjenestepensjoner. Gjennomsnittlig netto alderspensjon fra SOP var i 2001 ca. kr 60 000. Etter regulering av samordningsfradragene antas det at gjennomsnittlig nettopensjon øker med ca. kr 18 000, hvilket utgjør en gjennomsnittlig økning i nettopensjonen fra SOP på ca. 30 %.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media