Første norske blodbank er akkreditert

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Illustrasjonsfoto

Akkreditering er et offisielt kvalitetsstempel som betyr at en virksomhet eller organisasjon arbeider i henhold til internasjonale krav og kvalitetssystemer. Blodbanken ved Kongsvinger sykehus er et av de om lag 200 laboratorievirksomhetene som nå er akkreditert av Norsk Akkreditering (1).

Kamp om kunder

– Akkreditering er en internasjonal anerkjennelse av vårt arbeid, samtidig som vi øker vår kompetanse. Det gjør oss mer konkurransedyktig i kampen om kunder, forskningsmidler og dyktige medarbeidere, sier sjefbioingeniør Klaus Øverland ved blodbanken, Kongsvinger sykehus.

Han opplyser at akkrediteringen omfatter blodtyping, forlikelighetsprøving og antistoffscreening, foruten en rekke klinisk-kjemiske analyser. Også prøvetaking er akkreditert. Fra før av tilfredsstiller blodbanken myndighetenes GMP-krav («Good manufacturing practice»), men disse kravene omfatter ikke laboratorieanalyser.

Gjennom akkrediteringssystemet forplikter laboratoriet seg blant annet til å oppbevare rådata og ferdige resultater så lenge det er tenkelig at det er behov for dem. Øverland påpeker at man har fått et strengt system for beskyttelse av pasientinformasjon mot innsyn fra uvedkommende. Faste rutiner for behandling av klagesaker er også etablert.

Blodbanken leverer ca. 1 700 blodposer per år. Den er tilknyttet sykehusets klinisk-kjemiske laboratorium, som omfatter ca. 20 årsverk.

Anbefalte artikler