Annonse
Annonse

Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren

Mindre kirurgi ved glaukom

I løpet av de siste fem årene er det tilkommet flere nye medikamenter til bruk ved glaukom (BMJ 2001; 323: 1401–2). Det dreier seg om prostaglandinanaloger, lokale karbonanhydrasehemmere og a-2-agonister. Ifølge en skotsk undersøkelse basert på nasjonale registre har dette ført til en kraftig reduskjon i antall operasjoner. I løpet av perioden 1994–99 økte forskrivniningen av glaukommedikamenter med 25 %, mens antall operative inngrep sank med hele 46 %.

Fosterceller på avveie

Enkelte autoimmune sykdommer kan skyldes en kronisk transplantat-mot-vert-reaksjon skapt av fosterceller som er kommet inn i morens blodomløp via placenta (Lancet 2001; 358: 2034–8). Biopsier fra 29 kvinner med ulike former for thyreoideasykdommer ble undersøkt og sammenliknet med nekropsier fra åtte kontrollpasienter. Hos 16 pasienter fant man mannlige celler, og enkelte av disse var helt differenserte. Ingen av kontrollene hadde celler som inneholdt et Y-kromosom.

Nyreskade ved bruk av smertestillende

Tidligere epidemiologiske undersøkelser har antydet en sammenheng mellom bruk av ikke-narkotiske smertestillende medikamenter og nyresvikt (N Engl J Med 2001; 345: 1801–8). En svensk kasus-kontroll-undersøkelse av 918 pasienter med tidlig nyresvikt bekrefter denne hypotesen. Personer som brukte paracetamol eller aspirin regelmessig hadde 2,5 ganger så stor risiko for å utvikle nyresvikt i forhold til personer som ikke hadde brukt noen slike medikamenter.

Ny kolesterolsenker

Høye nivåer av LDL-kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer (Nature Medicine 2001; 7: 1332–8). Statiner anvendes for å senke nivået av LDL-kolesterol ved å hemme HMGCoA-reduktase. Nå har man funnet et nytt stoff som oppregulerer reseptornivået gjennom en annen mekanisme enn statinenes, og som reduserer nivået av LDL-kolesterol hos hamstere. Detaljene for hvordan dette skjer er foreløpig ikke helt klarlagt. Det er imidlertid sannsynlig at flere nye kolesterolsenkende medikamenter vil komme på markedet i løpet av de neste årene.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse