Pendelen svinger

Artikkel

Medisinen blir stadig mer sentralisert og teknologibasert. Stordriftsfordeler og funksjonsfordeling virker fornuftig når ressursene er knappe. Da er det spennende at en gruppe allmennleger i utkantkommuner ønsker å redefinere ”distriktsmedisinen”. De vil kvitte seg med stempelet at de ”ofrer seg” ved å være leger i distrikt og at det ikke er like faglig utfordrende. De ønsker å fremheve de helt unike mulighetene man har – både diagnostisk og terapeutisk – ved å leve tett innpå sine pasienter.

Charlotte Haug

Anbefalte artikler