Nytt eller ombygd sykehus i Trondheim?

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

En utredning gjennomført av en tverrdepartemental styringsgruppe ble avgitt 19. desember (http://odin.dep.no/shd/sykehusreformen/aktuelt/rapport/index-b-n-a.html). Utredningen er sendt på høring med frist 21. januar 2002.

Billigere og raskere?

Utredningen viser at det vil være mulig å bygge universitetsklinikken på Dragvoll innen den samme tidsrammen som er planlagt for utbyggingen på Øya, kanskje allerede i 2010. Utbyggingen av Øya vil først være klar i 2014. Tidsforskjellen skyldes at utbygging av Øya er mer komplisert enn Dragvoll-utbyggingen på grunn av rive- og byggearbeidet som må gå parallelt med driften av sykehuset.

Modifisering av sentermodellen

Besparelsen ved å bygge på Dragvoll kan bli 600–800 millioner kroner. Dette skyldes blant annet at Dragvoll har en eksisterende bygningsmasse som kan utnyttes og at det blir færre ulemper under utbyggingen. Utredningen har tatt utgangspunkt i en modifisert utgave av den driftsmodellen som er planlagt for Øya, sentermodellen. Modifikasjonene er gjort i forhold til faglige og driftsøkonomiske vurderinger og skal medføre lavere driftskostnader enn den planlagte modellen. Grunnen er først og fremst redusert behov for personell på ubekvem tid.

Det medisinske fakultet ved NTNU er negativ til de nye planene, fordi man frykter at flyttingen til Dragvoll vil svekke det positive forskningssamarbeidet mellom de medisinske fagmiljøene og teknologimiljøene.

Alternativ utredning

Beslutningen om at det nye sykehuset skulle ligge på den eksisterende sykehustomten ble tatt tidlig på 1990-tallet og ble bekreftet av Stortinget i 1999. Tidligere helseminister Tore Tønne stoppet utbyggingsplanene i 2001 ( St.prp. nr. 84 2000–2001 ) fordi han mente at et alternativt prosjekt på Dragvoll burde utredes. Målet var å belyse om det var mulig å bygge universitetsklinikken til lavere pris og risiko og innen forutsatte tidsrammer. Det er resultatet av dette utredningsarbeidet som nå foreligger.

Anbefalte artikler