m2012/23★24
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Kommentarartikkel
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Medisinen i bilder
Internasjonal medisin
Personlige opplevelser
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media