Tankevekkende om tarmfloraen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Benno, Peter

  Ernberg, Ingemar

  Midtvedt , Tore

  Magen

  Bakterier, buller och brak. 2. utg. 191 s, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2012. Pris SEK 198

  ISBN 978-91-85565-49-8

  Med faglig tyngde, smittsom entusiasme og en god porsjon humor forsyner Magen oss med et fascinerende innblikk i fordøyelsens univers. Denne populærvitenskapelige boken om gastrointestinaltrakten og dens mikrobielle innbyggere er basert på førsteutgaven fra 2008, og inngår i en skriftserie kalt Karolinska Institutets forskare skriver. Den har sitt opphav i den såkalte 2 kg-gruppen, et miljø som for lengst har skjønt at tarmfloraen har langt viktigere oppgaver enn å påvirke avføringens utseende.

  De 12 kapitlene favner vidt og utgjør en spennende sammenstilling av basalbiologiske og klinisk medisinske emner. Vi får lære om epigenetiske kontrollmekanismer, om fedmens patogenese og om behandling av besværlige ballongmager. Underveis gir forfatterne en god innføring i mage-tarm-systemets anatomi og fysiologi og en bred omtale av mikrobenes samliv med oss på godt og vondt. Fremstillingen viser tydelig at kunnskap om tarmfloraen angår alle leger, fra immunologer til psykiatere. Teksten er velskrevet og pedagogisk godt tilrettelagt og suppleres av et vell av nyttige faktabokser og tabeller. De utmerkede illustrasjonene består av en interessant blanding av flotte fotografier og figurer og praktfulle plansjer fra et engelsk middelaldermanuskript. Man kan bli fristet til å kjøpe boken ene og alene av estetiske grunner.

  Tarmfloraen er i løpet av få år blitt et anerkjent forskningsfelt i medisinen. Det har den ikke alltid vært. Utviklingen skyldes ikke bare at vi har fått bedre redskaper til å studere mikrobeorganets struktur og funksjoner. Det har også skjedd en grunnleggende holdningsendring, nærmest en kopernikansk vending, i synet på våre små samboere: Mikrobene var på jorden lenge før menneskene, og de er i klart flertall i kroppen vår. Tarmfloraen har stor betydning for en rekke fysiologiske og patologiske prosesser, både i og utenfor tarmen. Gruppen ved Karolinska Institutet har selv utført viktig pionerarbeid og har med stort hell forfattet en tankevekkende bok om magens mysterier og vårt indre liv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media