Medisinhistorisk fortelling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dahl, Nils Ludvig

  Makt og medisin 1 – 3

  3 bd. 1 314 s, ill. Oslo: Kolofon Forlag, 2012. Pris NOK 900

  ISBN 978-82-300-0920-8

  ISBN 978-82-300-0927-7

  ISBN 978-82-300-0946-8

  Psykiateren Nils Ludvig Dahl (f. 1915) gir nå i 2012, i sitt 97. år, ut et trebinds verk om medisinens historie. Han har forelest om psykiatriens historie i mange år, og han har også gitt ut en medisinhistorisk bok om et av sine yndlingstemaer, livlegene (1).

  De tre bindene dekker medisinens historie frem til rundt 1900. Siste bind avslutter han med et 134-siders kapittel om sin spesialinteresse, psykiatrihistorien. Verket er en kompilasjon, idet forfatteren skriver at han har hentet sitt stoff fra utvalgte, anerkjente lærebøker i medisinens historie. Disse oppgir han i tilslutning til forordet. Det er også enkelte henvisninger etter kapitlene.

  Dahl sier selv at han har valgt en biografisk metode. Det betyr at han har konsentrert seg om personer, hvilket vil si mer og mindre kjente leger og andre med betydning for medisinens utvikling og utøvelse, men det er også stoff om kjente personer og deres sykdommer. De tre omfangsrike bindene er skrevet i et språk som flyter lett. Kronologien gir en grei disposisjon.

  Problemet med å kompilere er at de temaene som er valgt fra oversiktsbøkene, i liten grad vurderes og drøftes av forfatteren. Det kan være likt og ulikt, viktig og uviktig, uten at dette blir klart for leseren. Mer referanser kunne ha avhjulpet dette. Den biografiske tilnærmingen gjør at det vrimler av navn som det er lett for leseren å gå vill i. De store linjene og ikke minst medisinens innflytelse på folkehelsen har da periodevis lett for å tilsløres.

  Bøkene er imidlertid god, populærvitenskapelig lesning. De minner om enkelte av de verkene han støtter seg på, og kapitlene er som en samling gammeldagse forelesningsmanuskripter. Dahls tre bind er en medisinhistorisk fortelling.

  Verket har som undertittel Streiftog i medisinens historie fram til 1900. Det er nettopp det teksten er, streiftog og smakebiter som kan gjøre hvem som helst oppmerksom på at det i medisinens historie er mye interessant. Hovedtittelen Makt og medisin sender imidlertid ut feil signaler. Noen analyse av forholdet mellom makt og medisin er det ikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media