Ny struktur for faglige møter i Norsk Cardiologisk Selskap

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tre aktive dager med nytt, målrettet program og høy faglig kvalitet gjorde at kardiologene strømmet til årets høstmøte på Fornebu. Omleggingen av foreningens møtestruktur er en suksess, sa flere.

  Leder i NSC Stein Samstad inviterte lis-leger på lunsj. Foto Ellen Juul Andersen
  Leder i NSC Stein Samstad inviterte lis-leger på lunsj. Foto Ellen Juul Andersen

  Fra 2012 har cardiologisk selskap endret møtestruktur. Det arrangeres nå to store årlige møter; vårmøtet og høstmøtet. Høstmøtet dekker alle sider av det hjertemedisinske feltet.

  Ikke bare er møtestrukturen og opplegget nytt, men også møtestedet: et av de nye hotellene på Fornebulandet.

  – Vi ønsker å satse nytt og friskt på et bredt, faglig program som dekker hele kardiologien, sier leder Stein Samstad. Foreningen ønsker å få en bedre kontakt med leger i utdanningsstillinger og styret inviterte til lunsj for denne gruppen. Det var mange fremmøtte og det var tydeligvis et bidrag for å få bedre kontakt til fagmiljøene og foreningen.

  Arbeidsgruppene i foreningen har stått for utarbeidingen av det faglige programmet som både hadde internasjonale og nasjonale foredragsholdere. Møtet var en blanding av plenums- og parallellsesjoner. Nytt av året var en egen forskningssesjon hvor stipendiater får trening i å presentere sine prosjekter og i å formidle sine resultater.

  – Dette sikrer at det blir mye for enhver smak og gjør programmet relevant for alle med interesse for kardiologi uansett profesjon, og uansett om man er i et utdanningsløp eller er mer etablert i faget, sier lederen, som viser til at møtet hadde hele 250 deltagere.

  Fornyelse er viktig

  Fornyelse er viktig

  Rune Wiseth har ledet arbeidet med å lage programmet. Han forteller at styret i NCS nedsatte en komité som han ledet og som bestod av lederne i alle arbeidsgruppene.

  – Disse fikk ansvar for å lage program innen sitt område. Det er flere fordeler med denne modellen. Vi aktiverer arbeidsgruppene mer enn tidligere, og det bidrar til et bredt og faglig solid program for møtet. Arbeidsgruppelederne kontaktet forelesere og hadde ansvar for sine sesjoner. Dette har fungert utmerket, sier Wiseth.

  Rune Wiseth har ledet arbeidet med høstmøtet. Foto Ellen Juul Andersen
  Rune Wiseth har ledet arbeidet med høstmøtet. Foto Ellen Juul Andersen

  Det var også viktig å lage et program som var godt tilpasset leger i spesialisering. Wiseth er svært tilfreds med at hele møtet er godkjent med tellende timer.

  – Vi er opptatt av rekrutteringssituasjonen i kardiologi, sier han. – Det er svært god søknad til B-grenstillingene og kvinnene gjør sitt inntog. Selv om kvinneandelen blant godkjente spesialister er lav, er den stigende, sier Wiseth. Han mener satsingen på forskningssymposier som ble innført for ti år siden, gir resultater. Yngre forskere sender inn abstracts og må presentere disse muntlig på engelsk.

  – Det er et viktig treningsfelt for yngre forskere hvor de møter opponenter. De fire beste får anledning til å presentere sine foredrag i plenum og da blir de spesielt utfordret på å få frem forskningsformidlingsaspektet, forteller han. Det er første gang det gjøres på denne måten hvor de skal formidle innholdet i sine abstracts slik at den allmenne kardiolog forstår hva de formidler.

  Ros til styret

  Ros til styret

  – Styret skal ha kredit for at komiteen fikk anledning til å lage et møte med frie tøyler, ta det beste fra tidligere år og supplere med innhold som appellerer til yngre kardiologer. Møtet er et viktig fagtiltak for å få fylt opp kvoten «ikke-obligatoriske» kurstimer. Det er et sterkt faglig engasjement i det kardiologiske miljøet, fastslår Wiseth.

  Som leder av organisasjonskomiteen har han en god følelse etter at det første kardiologiske høstmøtet er avviklet, men alt kan bli bedre og tilbakemeldinger fra deltakere blir tatt med i planleggingen av neste års møte. Kardiologene kan belage seg på å dra til Fornebu også neste år; foreningen har bestilt det samme hotellet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media