Plantenes plass i anatomien

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kusukawa, Sachiko

  Picturing the book of nature

  Image, text, and argument in sixteenth-century human anatomy and medical botany. 331 s, tab, ill. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2012. Pris USD 45

  ISBN 978-0-226-46529-6

  For den moderne, unge lege kan det synes underlig å forene to så forskjellige vitenskaper som medisin og botanikk. Men disse to fagene ble i realiteten ansett som noe nær synonymer i eldre tider, da det var plantene som inneholdt de virksomme stoffene som trengtes i medisinen, og som var det man hadde til disposisjon. Legens spesialitet var å vite hvordan man skulle anvende dem ved innvortes sykdommer. Det utvortes tok kirurgene seg av. Underligere er det å tenke på at botanikk faktisk inngikk som en naturlig del av medisinstudiet på mange europeiske universiteter helt frem til vårt eget århundre.

  I middelalderen var klostrene viktige produsenter og leverandører av urtebaserte legemidler, og forvalteren av forrådsrommene hvor slikt ble oppbevart, var klosterets «apoteker». De første apotekene for tilberedning og salg av legemidler oppsto hos araberne allerede på 800-tallet. Fra det mauriske Spania bredte apotekvirksomheten seg til Italia, og i løpet av 1300- og 1400-tallet var det apotek i de fleste europeiske storbyer. I Norge ble det første medisinutsalget opprettet i Bergen i 1588.

  I denne boken tar forfatteren, som er vitenskapshistoriker fra Cambridge, leseren med på en reise i renessansens anatomisk-botaniske miljøer på kontinentet, hvor spesielt Andreas Vesalius (1514 – 1564), Leonhart Fuchs (1501 – 1566) og Konrad Gessner (1516 – 1565) er utførlig omtalt som fremragende botanikere og utgivere av illustrerte lærebøker. Boktrykkerkunsten hadde nå muliggjort slike utgivelser. Hun viser hvordan slike bøker – i dag bibliofile sjeldenheter – ble viktige instrumenter i tilegnelsen av medisinsk kunnskap i det 16. århundre, nettopp fordi de ikke bare inneholdt tekst, men også hadde bilder til å lære av. Det er bruken av gode illustrasjoner som viser renessansemedisinens nyvinninger og humanismens naturforståelse. Vi får her et innblikk i utgivernes stadige strev med kunstnerne og grafikerne som skulle lage disse illustrasjonene, med de klassiske autoritetene som foraktelig forkastet slike «nymotens» læremidler, med all piratkopieringen og liknende.

  Boken er skrevet på et noe tungt, «akademisk» språk, som nok krever en smule forhåndsinnsikt i materien. Men illustrasjonene er glimrende, skarpe og klare og trykt på godt, glanset papir. Innbundet i lin blir denne boken dermed et praktverk som man gjerne griper etter i bokhyllen, og til en pris som må kalles overkommelig. Den egner seg for den medisinhistorisk interesserte lege, men også for andre som ønsker å trenge dypere ned i 1500-tallets spennende, underlige og likevel tankevekkende vitenskapsverden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media