()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Hege Gjessing ny nestleder i Akademikerne

  Hege Gjessing ny nestleder i Akademikerne

  Legeforeningens president Hege Gjessing er valgt til ny nestleder i Akademikerne.Gjessing har sittet som ordinært styremedlem siden høsten 2011.

  Visepresident i Legeforeningen Trond Egil Hansen er valgt som ny vararepresentant.Akademikernes nåværende leder Knut Aarbakke ble gjenvalgt for to nye år.

  Endring av kurskravet i klinisk farmakologi

  Endring av kurskravet i klinisk farmakologi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i klinisk farmakologi endres. Endringen innebærer at dagens 3 obligatoriske kurs erstattes av 6 obligatoriske kurs i spesialistutdanningen klinisk farmakologi. Krav til antall kurstimer økes fra 120 til 200 timer, hvorav de seks obligatoriske kursene vil utgjøre 150 timer. Det nye kurskravet gjøres obligatorisk fra 1.1. 2016.

  Kurskravet i klinisk farmakologi endres og får følgende ordlyd:

  Endret kursutdanning, obligatorisk fra 1.1. 2016

  Endret kursutdanning, obligatorisk fra 1.1. 2016

  200 timer i relevante emner, herav 150 timer obligatoriske kurs for spesialiteten klinisk farmakologi.

  De obligatoriske kursene omfatter:

  1. Farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering

  2. Klinisk farmakologi i praksis

  3. Legemiddeløkonomi

  4. Klinisk utprøving/legemiddelutvikling, Good Clinical Practice (GCP) og legemiddelvurdering

  5. Medisinsk toksikologi og rusmiddelfarmakologi

  6. Farmakogenetikk

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

  Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 1.1. 2016. Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi på bakgrunn av gamle kurskrav, nye kurskrav eller en kombinasjon av disse, i en overgangsperiode t.o.m. 31.12 2015.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media