()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tusen takk for anmeldelsen av Elektrolyttveileder i Tidsskriftet nr. 19/2012 (1). Vi vil gjerne knytte noen kommentarer til den. Det står at heftet er gratis, noe som ikke stemmer helt. Den er tilgjengelig på helsebiblioteket.no, men den trykte versjonen koster kr 45, kr 35 dersom man bestiller 50 eller flere eksemplarer. Dette går til trykk og forsendelse. Vi informerte om dette i e-post til Tidsskriftet da vi ba om en omtale av veilederen.

  Vi synes at en del av kritikken mot veilederen er uberettiget. Hans Flaatten skriver at omtale av den viktigste elektrolyttforstyrrelsen, nemlig hypokalemi, mangler. Under avsnittet om kalium står det imidlertid om anbefalt dosering, maksimal konsentrasjon, maksimal infusjonshastighet, forsiktighetsregler og monitorering. Videre skriver han at det bør stå anbefalt hastighet for korrigering av hyponatremi. Dette står under avsnittet om natrium.

  Flaatten skriver at under omtale av kalsiumklorid står en indikasjon som ikke har med hyperkalsemi eller hypokalsemi å gjøre, nemlig hypokalemi. Dette stemmer ikke, da vi har tatt med dosering av kalsiumklorid ved hyperkalemi, noe som er en viktig del av akuttbehandlingen av pasienter med alvorlig hyperkalemi. Vi anså det som viktig å ha med dette, da vi omtaler bruk av kalsiumklorid under dette avsnittet. Det at dette burde være tatt med under et eget avsnitt om hyperkalemi er vi helt enige i, og dette vil komme i neste utgave.

  Tidsskriftet ble informert om at neste utgave av veilederen kommer til å inneholde mer detaljerte prosedyrer for samtlige elektrolyttforstyrrelser. Denne opplysningen synes ikke å ha blitt brakt videre til Flaatten, hvilket var litt uheldig. Punktene over kan gi feilaktig inntrykk av veilederen for lesere som ikke er kjent med den.

  Vi takker igjen for omtalen av Elektrolyttveileder. Hvis Tidsskriftet velger å omtale 2. utgave når den kommer, håper vi at dere vil sørge for at omtalen er mer nøyaktig.

  Publisert som rask respons i nettutgaven 27.10. 2012

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media