Insomni og risiko for hjerte- og karsykdom

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Søvnplager spiller en viktig rolle for hjertehelse og bør tas med i vurderingen ved forebygging av hjerte- og karsykdom.

  Nyere forskning taler for at dårlig søvnkvalitet bidrar til utvikling av hjerte- og karsykdom. Insomni er en opplevelse av å ha problemer med innsoving, for tidlig oppvåkning eller dårlig søvnkvalitet og er den vanligste form for søvnforstyrrelse.

  – Forekomsten av minst ett av symptomene kan være så høy som 33 % i den generelle befolkningen. Det er få studier av sammenhengen mellom insomni og risiko for hjerte- og karsykdom. Insomni er forbundet med høyere blodtrykk og kolesterol samt høyere kroppsmasseindeks enn hos personer uten slike søvnplager, forteller Lars Erik Laugsand.

  Hans avhandling baserer seg på den andre Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, som foregikk i perioden 1995 – 97. Alle personer i fylket over 20 år ble invitert, og deltakerne fylte ut spørreskjema, gjennomgikk en klinisk undersøkelse og ble tatt blodprøver av. I spørreskjemaet ble det spurt om søvnplager. Frem til og med 2008 ble det fortløpende registrert førstegangs hjerteinfarkt eller hjertesvikt.

  – Resultatene våre viser at personer med symptomer på insomni hadde en moderat økt risiko for førstegangs hjerteinfarkt og hjertesvikt sammenliknet med de uten søvnproblemer. Flere symptomer på insomni ga høyere risiko. Vi justerte for forskjeller som alder, kjønn, utdanningsnivå, blodtrykk, kolesterol, diabetes, vekt, fysisk aktivitet og røyking og tok høyde for symptomer på depresjon og angst. Våre analyser viste at disse mulig konfunderende faktorene ikke påvirket resultatene, noe som styrker sannsynligheten for at våre funn har en underliggende biologisk årsak, avslutter Laugsand.

  Disputas

  Lars Erik Laugsand disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.8. 2012. Tittelen på avhandlingen er Insomni og risiko for hjerte- og karsykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media