Nevrologiske pasienter gjennom historien

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jacyna, L. Stephen

  Casper, Stephen T.

  The neurological patient in history

  264 s, ill. Woodbridge: Boydell & Brewer, 2012. Pris GBP 50

  ISBN 978-1-58046-412-3

  Dette er en bok for lesere med spesiell interesse for medisinsk historie. De vil finne mye å glede seg over, mens andre raskt vil legge boken fra seg. Boken er skrevet av medisinhistorikere som deltok i symposiet The Neurological Patient in History, sponset av the Wellcome Trust Centre for the History of Medicine. Redaktører er professor Stephen T. Casper ved Clarkson University og direktør L. Stephen Jacyna ved University College London Centre for the History of Medicine, begge meritterte forskere på nevrologiens og nevrovitenskapenes historie.

  Formålet har vært å belyse hvordan synet på den nevrologiske pasienten er blitt formet gjennom historien. Hvordan er den nevrologiske pasientens plass i nevrologiens historie?

  Disse viktige spørsmålene belyses gjennom en serie essays, som beskriver pasientens posisjon, fra nevrologiens moderne historie startet i første halvdel av 1800-tallet, frem til moderne tid. I enkelte essays beskriver forfatterne konkrete medisinskhistoriske begivenheter, f.eks. et omfattende forskningsprosjekt på pasienter med epilepsi i Chicago i 1920-og 30-årene. Dette er til dels skremmende lesing om eksperimenter der pasienter og hunder ble utsatt for alvorlig hypoksi i inntil fire døgn, for å finne ut om oksygenmangel utløste anfall. I andre kapitler skildres fascinerende enkeltskjebner, som dramatikeren og den selverklærte nevrastenikeren Robert Nichols møter med sine nevrologer – et tankevekkende tidsbilde sett i lys av de utfordringene vi står overfor med kronisk utmattelsessyndrom. Andre kapitler er mer generelle teoretiseringer over pasientrollen og er tyngre å trenge inn i for oss som ikke er faghistorikere. Felles for alle bidrag er grundig henvisning til originalkilder.

  Perspektivet er originalt, teksten er relativt lettlest også for ikke-faghistorikere, og den er et spennende supplement til boken Hjernens leger, som forteller nevrologiens historie sett fra legenes ståsted (1). Denne boken flytter blikket. For å sitere William Osler: «To study the phenomenon of disease without books is to sail an uncharted sea, but to study books without patients is not to go to sea at all.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media