Nightingales arv

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Karoliussen, Mette

  Nightingales arv – ny forståelse

  Sykepleiens kjerne – verdier, intensjon og handling. 294 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 380

  ISBN 978-82-05-41569-0

  Nightingales arv – ny forståelse er skrevet om og for sykepleiere, men er meget nyttig også for andre fagområder i helsevesenet.

  Den formidler viktig, ny forståelse for at livserfaringer, genetiske disposisjoner og arv sammen med andre etiologiske faktorer spiller en vesentlig rolle i hvordan pasienter opplever sine plager.

  Paradigmeskiftet i medisinen med det raskt voksende fagfeltet psykonevroimmunologi blir godt beskrevet. Forfatteren selv beskriver dette som at «informasjon flyter i kroppens biokjemiske nettverk til og fra alle systemer og som gjør det uhensiktsmessig og feil å tro på et skille mellom sinn og kropp». Hun utdyper hvor viktig det er, ikke å gjøre faget sykepleie eller faget medisin til noe reduksjonistisk. Pasienters egne erfaringer og opplevelser er viktig informasjon for å forstå kompleksiteten i ulike symptomer.

  Som fastlege opplever jeg at det kan være vanskelig å forstå kompleksiteten og sammenhengen i pasienters plager. Denne boken gir et teoretisk fundament og råd om hvordan jeg kan møte en slik kompleksitet sammen med pasientene.

  Jeg anbefaler den varmt til alle som jobber med pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media