()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Dere er en suksess, sa helseminister Jonas Gahr Støre på åpningen av Primærmedisinsk uke (PMU) 2012 og fortsatte med å si at det kjennes godt og trygt å komme til fastlegene.

  Per Fugelli holdt et tankevekkende innlegg. Her med leder for hovedkomiteen Tom Sundar (t.v.). Foto Ellen Juul Andersen
  Per Fugelli holdt et tankevekkende innlegg. Her med leder for hovedkomiteen Tom Sundar (t.v.). Foto Ellen Juul Andersen

  Helseministeren trakk frem primærlegenes kunnskap om folkehelse og at fastlegene har høy tillit i befolkningen. Men understreket han, tillit må vinnes og fortjenes hver dag.

  Helseministeren sa videre at vi ikke kommer forskjellene til livs om vi gjør dem til et problem for helsesektoren alene.

  – Dette kan ikke bare handle om individuelle livsstilsvalg fordi sosiale strukturer i samfunnet er så viktige for å bestemme hvilke valg vi tar. Vi har ansvar for vår egen helse, men fellesskapet har ansvar for alles helse, sa han.

  Mennesker med dårlige sosiale nettverk, har fra to til fem ganger så høy sannsynlighet for å dø av alle tenkelige årsaker, sammenliknet med mennesker som har tette bånd med familie, venner og lokalmiljø.

  Hjørnestein

  Hjørnestein

  – Vi trenger nye og oppfinnsomme partnerskap mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Slike partnerskap må til for å trenge inn i de sosiale sammenhengene som spinner helse for noen og uhelse for andre, sa Gahr Støre.

  – Dere har en utfordrende rolle, dere er portvoktere for knappe goder. Dere blir tillagt ansvar og forventninger knyttet til å løse utfordringer, også utenfor den tradisjonelle medisinen, sa helseministeren.

  Jonas Gahr Støre. Foto Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor
  Jonas Gahr Støre. Foto Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor

  Vi har lykkes med mye på helseområdet, sa han, men forventningene gjør at vi hele tiden må jobbe hardere for at tjenestene skal bli bedre. De må hele tiden tilpasses et samfunn i rask endring. Jeg ser frem til å samarbeide med dere som helseminister, og jeg ønsker dere lykke til med denne uken, avsluttet Gahr Støre.

  Allmennmedisinens smykker

  Allmennmedisinens smykker

  – Maktbalansen mellom leger og pasienter er skjev i sykehusene. Her har allmennlegene en viktig oppgave; dere må smugle allmennmedisinens diamanter inn i sykehusene, sa professor Per Fugelli i sin åpningstale på PMU.

  – God dag, allmennmedisinens smykker, sa han da han henvendte seg til de omlag 700 tilhørerne, og han fortsatte med å trekke frem de verdier eller grunnstoffer som kjennetegner den gode allmennmedisiner.

  Fugelli påpekte allmennmedisinens demokratiske forankring og benyttet anekdoter fra møter han hadde hatt med forskjellige medisinere på reiser i Afrika og i Nepal for å beskrive sine erfaringer og meninger.

  Han fortalte blant annet om møter med en medisiner som fikk pasientene til å skinne, som visste å sette grenser og om hvor viktig det var å dele makt; pasienten er ekspert på egen helse. Han fortalte at han hadde møtte en medisiner som ved vurderingen av hvem som skulle etterfølge ham, fremholdt at moralske verdier var viktigst. Det han så etter var snillhet, å ville andre vel og å bry seg om. En annen hadde vist ham betydningen av å kjenne de du skal behandle og å ha kjent dem lenge. Å kjenne den enkelte og kulturen er også viktig. Å være lojal mot sine pasienter, hadde også enn annen vist Fugelli betydningen av.

  Det var en beveget forsamling som gjennom applaus takket for de kloke, tankevekkende og viktige erfaringer Fugelli delte med dem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media