Hormonfri prevensjon for menn?

Nyheter Allmennmedisin Urologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Musestudier viser at spermiegenesen og spermiefunksjonen kan hemmes uten bruk av hormoner.

  P-piller for kvinner har vært tilgjengelig siden 1960-årene, men det finnes ingen p-piller for menn.

  BRDT-proteinet påvirker reorganisering av kromatin i testiklene. Denne reorganiseringen er nødvendig for normal meiose og kjønnscelledifferensiering. I en musestudie som nylig er publisert i tidsskriftet Cell, førte tilførsel av et stoff som hemmer BRDT-proteinet til mindre testikler med færre celler i spermieforstadier, mindre spermieproduksjon og spermier som svømte langsommere (1). Dette ga færre avkom. Alle effektene var reversible, og avkommet til behandlede mus var normale.

  – Utviklingen innen forskningen om p-piller for menn har gått langsomt, og interessen fra farmasøytisk industri har vært laber – til tross for at bivirkningene av testosteronanaloger er beskjedne, sier professor Trine B. Haugen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. – I denne studien har man hemmet spermatogenesen og spermiefunksjonen uten å gå veien om hormoner. Dette er en annen tilnærming til medikamentell prevensjon for menn enn den tradisjonelle, som har tatt utgangspunkt i kjønnshormoner, slik som hos kvinner. Hemming av BRDT-proteinet fører til at gener som er nødvendige for normal spermieutvikling ikke blir skrudd på, forklarer Haugen.

  – Selv om hemmeren av BRDT-proteinet hadde god effekt hos mus, er det langt frem til at dette prinsippet kan brukes som prevensjonsmiddel hos menn, men stor grad av homologi hos mus og menneske gir håp om at dette kan skje.

  I studien var det store variasjoner i doserespons, selv hos mus som var genetisk identiske. Vi kan derfor ikke utelukke genetiske variasjoner i effekt av BRDT-hemmeren hos mennesker, slik som for testosteronanaloger, sier Haugen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media