Mannens stolthet

Ole Didrik Lærum Om forfatteren
Artikkel

Normene for mannlig ansiktsbehåring har variert med historisk epoke, klassetilhørighet og religion. Ikke alle vil si at skjegget er en pryd for mannen.


SKJEGG – OG LITT SKJEGGFILOSOFI

Av dr.med. Willy Mathisen. Medisin og helse 1983; nr. 1: 21 – 4.

Fig 1. «Vis meg ditt ansikt» (selv om du ikke får se mitt). Fritt etter Karsten Isachsen.

Det skrives for lite om skjegg – til tross for at vi daglig formelig drukner i skjegg. Man må undre seg over hvorfor så mange unge menn ikler seg skjegg og langt hår i en tid da hygienen og friluftsliv dyrkes nesten uhemmet. Mange går sikkert med planer om å anlegge skjegg selv om de ikke egentlig vet hvorfor. Det gis ingen orientering eller informasjon av de ansvarlige myndigheter om skjeggets mange virkninger – og bivirkninger.

At moten spiller en stor rolle i denne forbindelse er sikkert. Moten har evnen til å bryte ned enhver hemning og personlig motstand, men spørsmålet er om det også kan ligge andre forklaringer til grunn for at menn forurenser sitt ansikt på denne måten.

La oss først se litt på hva skjegg er, og hvilken plass det har hatt gjennom historien. Skjegg er ingen ny invensjon. Det har en lang historisk bakgrunn.

Anbefalte artikler