Vil ha flere kvinnelige legeledere

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Jeg tror på leger som ledere. Kvinnelige leger har verdiene som gjør at vi kan bli gode ledere i helseadministrasjon og i kommunehelsetjenesten.

  Deltakerne med Kari Jussie Lønning, Marte Walstad og Astrid Rutherford (bakerst til høyre) fra styringsgruppen. Foto privat
  Deltakerne med Kari Jussie Lønning, Marte Walstad og Astrid Rutherford (bakerst til høyre) fra styringsgruppen. Foto privat

  Det sa Legeforeningens president Hege Gjessing til de 23 legene som deltar på kurset «Frist meg inn i ledelse» – for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten.

  Flere forhold taler for at det er ønskelig å få økt andelen kvinner i ledende stillinger både i kommunehelsetjenesten og i helseadministrasjonen. Samhandlingsreformen vil medføre et økt behov for leger i kommunehelsetjenesten og økt behov for leger som kan ta lederansvar i kommunehelsetjenesten.

  – Gode ledere bidrar til å skape ro og trygghet, kraft, mot og entusiasme. Rekruttering av kvinnelige leger til kommunehelsetjenesten vil styrkes dersom man kan peke på flere karriereveier som også innebærer ledelse, sier Hege Gjessing.

  Skal motivere til ledelse

  Skal motivere til ledelse

  Blant medisinerstudenter er kvinneandelen nå over 50 %. Fortsatt er kun 35 % av fastlegene kvinner, og det er dårligere rekruttering av kvinnelige leger til kommunehelsetjenesten enn til foretakshelsetjenesten. Det er vanskelig å få rekruttert kvinnelige leger i primærhelsetjenesten til tillitsvalgtverv, og det er lav andel kvinnelige kommuneoverleger og lav rekruttering til andre lederverv i offentlig helseadministrasjon.

  Hensikten med kurset er å motivere og rekruttere kvinnelige leger i primærhelsetjenesten til lederstillinger i helsevesenet og å skape en økt forståelse for og økt fokus på ledelse. Målgruppen er kvinnelige leger i primærhelsetjenesten i Norge uten eller med begrenset ledererfaring. Kurset omfatter tre samlinger og består av forelesninger, gruppearbeid og veiledning som berører temaene motivasjon for ledelse, lederutvikling, team/samarbeid og nettverksbygging. Det er det andre i rekken av motivasjonskurs for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten og er et samarbeid mellom Legeforeningen og KS. Kurset avsluttes i mars 2013.

  Tidligere har Legeforeningen i samarbeid med Helse Sør-Øst, gjennomført sju kurs for kvinnelige leger i spesialisthelsetjenesten. Evalueringen av disse kursene viser at halvparten av kvinnene som ikke hadde ønske om noen lederstilling før deltakelsen, sier seg fristet i ettertid. De yngste deltakerne med minst erfaring har i størst grad blitt fristet.

  – Responsen fra kvinnene indikerer at det er spesielt verdifullt å ha et opplegg eksklusivt for kvinner, sier fagsjef i Legeforeningen Kari Jussie Lønning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media