Prisbelønnet IA-verktøy ukjent for ni av ti

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I september 2011 lanserte partene i arbeidslivet nettstedet inkluderende.no. Ett år senere viser en undersøkelse at kun én av ti kjenner til nettstedet.

  Den interaktive nettsiden, som har vunnet flere priser for nettbasert læring, består av tre filmer og en rekke artikler som skal gjøre det både enklere og morsommere å jobbe med inkluderende arbeidsliv. Nå viser det seg altså at bare et fåtall arbeidstakere og ledere i norsk arbeidsliv kjenner til nettstedet. Kunnskapen er noe høyere blant ledere i IA-bedrifter, der to av ti opplyser at de kjenner til inkluderende.no.

  – IA-virksomheter forplikter seg til å jobbe målbevisst med arbeidsmiljøet ved at det er et ekstra fokus på nærvær og fravær, samt tilrettelegging for personer som har redusert arbeidsevne. Som leder har du et ekstra ansvar for at disse målene nås, og jeg er overrasket over at så få kjenner til et av de viktigste IA-verktøyene, sier leder i Akademikerne Knut Aarbakke.

  – IA-avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

  Partene bak nettstedet jobber nå for at flere får øynene opp for nettsiden. I forbindelse med den årlige IA-konferansen 13. november, sparket partene i arbeidslivet i gang en kampanje med formål å øke bruken av inkluderende.no.

  – Inkluderende.no er ikke bare et interaktivt nettsted, men også en informasjonskilde til IA-arbeidet. På inkluderende.no ligger det en rekke artikler og informasjon som blant annet gir råd og tips til hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner på arbeidsplassen.

  Nettsiden gjør det både morsommere og enklere å jobbe med arbeidsmiljøspørsmål.

  56 %, eller 62 000 av alle virksomheter i Norge har per i dag tegnet IA-avtale. Andelen offentlige virksomheter som har tegnet avtale ligger i følge Nav på nærmere 100 %, mens andel private virksomheter som har tegnet avtale ligger på 38 prosent.

  Les mer på: www.akademikerne.no/ni-av-ti-kjenner-ikke-til-prisbelonnet-ia-verktoy

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media