Å være ung tæringspasient

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Skogheim, Dag

  Blod på hvit rose

  141 s. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 2012. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-10-05199-9

  Siden Dag Skogheim (f. 1928) debuterte med en lyrikksamling i 1970, har han stått bak mange bokutgivelser. Tuberkulose har vært et gjennomgangstema gjennom hele forfatterskapet. Bakgrunnen er hans egne erfaringer som pasient med lungetuberkulose, periodevis svært alvorlig, fra 1943 til 1954. Viktige ungdomsår ble preget av sykdom og sosial isolasjon.

  I tuberkulosesykdommens historie er disse årene også viktige, fordi det var i denne perioden effektiv, medikamentell behandling ble tilgjengelig. Tuberkulosen mistet akkurat da mye av den makten den hadde hatt over befolkningen i tidligere generasjoner. Angsten for tæringen, den sosiale utstøtingen, sanatoriekultur på godt og vondt – dette ble etter hvert historie. Dag Skogheim opplevde overgangen.

  Alle de sosiale stigmata som heftet ved tuberkulosen, gjorde at sykdommen ofte ble noe man nødig snakket om. Både fra bekjentskapskretsen og fra legekontoret vil mange kolleger ha lagt merke til at eldre pasienter som kanskje har tilbrakt år på sanatorium for lungetuberkulose, eller på et kysthospital for bein- og leddtuberkulose i ungdommen, nødig snakker om dette. Tuberkulose er tabu. Dag Skogheims bøker om den tidligere allestedsnærværende tuberkulosen er derfor viktige. De dokumenterer og forteller om en periode i norsk helse- og medisinhistorie som berørte mange, og som er ganske spesiell. Tross alvoret og de betydelige ringvirkningene tuberkulosen hadde, hadde den ellers forblitt fjern og kanskje glemt for sorgløs ungdom i dag.

  Har Skogheim noe mer å skrive om denne gangen? Det er tuberkulosen sett fra en langt fra sorgløs ungdoms synsvinkel vi leser om i Blod på hvit rose. Det er om unggutten som plutselig blir tatt vekk fra verden og blir passiv pasient. Boken er personlig. Vi hører om frustrasjoner og forelskelser, avmakt og avgjørelser med langsiktige konsekvenser. Det er dette innenfra-ut-perspektivet som gjør Skogheims bok verd å lese, faktisk vel verd å lese, kanskje nettopp for ungdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media