()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Redaksjonen ønsker å hjelpe forfatterne slik at deres budskap når frem til leserne på en best mulig måte

  Tidsskriftet som fødselshjelper

  Anestesi til eldre

  Anestesi til eldre

  Befolkningen blir eldre, og det samme blir pasientene. Ved Nordlandssykehuset Bodø har andelen eldre blant dem som fikk anestesi økt etter 1993. Pasienter over 80 år ble vurdert å være sykere, men fikk ikke flere problemer under anestesi enn pasienter i aldersgruppen 67 – 79 år. Er eldrebølgen på vei inn i sykehusene?

  Er eldrebølgen på vei inn i sykehusene?

  Anestesi til eldre ved Nordlandssykehuset Bodø 1993-2009

  Teleradiologi

  Teleradiologi

  Teleradiologi – elektronisk overføring av bilder og beskrivelser over store avstander – har gjort radiologisk bildediagnostikk lettere tilgjengelig for klinikere og ført til endringer i radiologers rolle. Brukt på riktig måte kan teleradiologi effektivisere og forbedre diagnostikken. Men det finnes fallgruver.

  Teleradiologi – muligheter og utfordringer

  Legeresepter i forbudstiden

  Legeresepter i forbudstiden

  I 1916 – 26 var det forbud mot omsetning av brennevin i Norge. Det var gjort unntak for medisinsk, teknisk og vitenskapelig bruk, og mange leger skrev ut brennevin på resept til personer som åpenbart ikke var syke. Et stadig strengere regelverk skulle demme opp for dette, men tiltakene var lite effektive. Mange leger mente at alkohol kunne ha gunstige effekter på helsen.

  Et regelverk fullt av smutthull – legenes reseptrett i forbudstiden 1916 – 26

  «Tør virkelig en læge vove at negte en patient kognak?!» – legenes reseptforskrivning i forbudstiden 1916 – 26

  Litteratur for leger

  Litteratur for leger

  Arthur Koestler er mest kjent for sine romaner og politiske skrifter, men skrev også utførlig om hjernens rolle i forholdet mellom emosjon og intellekt. I sitt romanverk Hellemyrsfolket omtaler Amalie Skram en gutt, Hansemann, med svært stort hode, krampeanfall og enkelt språk. Hva kan diagnosen ha vært?

  Leger vil finne mye godt lesestoff for julen og det nye året blant våre anmeldte bøker, som bl.a. handler om tvilsomme behandlere, religion og helse, kortisonets oppdagelse, plantemedisin, kvinnebryster og løping. God fornøyelse!

  Arthur Koestlers nevrolitterære arv

  Hans (Hansemann) Tønnesen, en diagnostisk gåte fra Amalie Skram

  Medisinhistorisk fortelling

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media