m2013/21
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt
Retningslinjer
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media