Omfattende om komplisert tilstand

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Giudice, Linda C.

  Evers, Johannes L. H.

  Healy, David L.

  Endometriosis

  Science and practice. 581 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 145

  ISBN 978-1-4443-3213-1

  Først da man på starten av 1900-tallet kunne identifisere endometrielt vev på avveie ved mikroskopi, begynte klassifikasjon og systematisk forskning slik det beskrives i kapitlet om endometriosens historie. Gjennomgangen av epidemiologi og sykdomsklassifikasjon viser tydelig at dette er en tilstand det er vanskelig å avdekke omfanget av og enes om inndelingen av. Kapitlene om patogenese, biologisk basis og patofysiologi viser hvor komplisert feltet er, og mange både supplerende og konkurrerende mulige mekanismer beskrives.

  Ny forskning innen genetikk og molekylærbiologi gjennomgås i detalj, og det blir relativt tung lesing for en som ikke kjenner forskningsfeltet fra tidligere. Gjennomgangen av bildediagnostikk er nyttig, selv om jeg stusser litt over at transvaginal ultralyd er fremhevet som en god test for rektovaginale lesjoner uten at det diskuteres i hvilke hender og i hvilke populasjoner man oppnår den diagnostiske treffsikkerheten. Her er omgangen med klinisk epidemiologi litt lemfeldig. I kapitlet om medisinsk behandling beskrives positiv effekt av statiner i musemodeller som en nyhet, men ellers er det meste kjent stoff. For kirurgisk behandling gir man råd om å skille tydelig mellom de situasjonene der man har kompetanse til å behandle selv, der man bør diskutere tilfellet med andre og der man heller skal henvise videre. Beskrivelsene av operasjonsteknikker er detaljerte, men ledsaget av kun noen få bilder. Robotkirurgi fremheves som fremtidens teknikk, men det mangler forskning på gevinsten av denne teknologien. Kapitlene om infertilitet, seksualitet og psykosomatiske aspekter er nyttige og interessante.

  Redaktørene har tatt mål av seg til å gi en omfattende innføring i den kunnskapen som finnes både om biologi, diagnostikk og behandling av endometriose, men noen målgruppe er ikke definert. Bidragsyterne kommer først og fremst fra USA og Australia, men også Sør-Amerika, Asia og Sentral-Europa. Det eneste nordiske bidraget kommer fra Henrik Falconer i Stockholm (endometriose og svangerskap/obstetrisk utfall), mens Mette Moens forskning er sitert i kapitlet om epidemiologi og risikofaktorer.

  Layouten er tett, med lite luft og få illustrasjoner. En del tegninger og fotografier er samlet over 24 sider i starten, og det blir tungvint å slå opp her fra det kapitlet der illustrasjonen hører hjemme. Jeg synes nok redaktørene burde redigert mer. Det er tematisk ganske stor overlapp mellom flere kapitler, og det virker i tillegg unødvendig at flere kapitler har sin egen lille introduksjon om endometriosens historie, denne er dekket i et eget kapittel i begynnelsen. Fordelen er at kapitlene lett kan leses enkeltstående.

  Boken egner seg nok best som en oppslagsbok – og mitt vurderingseksemplar vil jeg overrekke til mitt «moderhus» på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus, der den kan komme til nytte i avdelingens bibliotek.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media