R.J. Ulvik svarer:

Rune J. Ulvik Om forfatteren

I vår artikkel målte vi hemoglobinnivå før og etter tilskudd med lavdose- og høydosejern (1). Differansen mellom parvise data i de to målesettene var normalfordelt. Tilfeldig variasjon forårsaket av intraindviduell biologisk variasjon og analytisk variasjon, forutsettes å være den samme ved gjentatt prøve ved to ulike tidspunkter hos samme individ (2).

I artikkelen brukte vi Wilcoxon signed-rank test som tester om medianen i fordelingen av differansene er lik eller forskjellig fra null (3). Tilsvarende parametrisk test er paret t-test for gjennomsnittet i fordelingen. Disse testene danner grunnlaget for beregning av p-verdi og for vurdering av om behandlingen gir en statistisk signifikant forskjell i hemoglobinverdi ved de to måletidspunktene.

Bruk av paret t-test (ikke beskrevet i artikkelen) ga lavere p-verdi enn bruk av Wilcoxon signed-rank test: for lavdosejern 0,0002 versus 0,0004, og for høydosejern 0,003 versus 0,005. Vi har brukt anerkjente statistiske metoder for å vurdere forskjell mellom parvise data i to målesett. Det kan virke som om Sandvik mener dette er feil uten at hun har utdypet det nærmere. Jeg takker for en interessant diskusjon som herved avsluttes fra min side.

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert som rask respons på nett 14.10.2013. http://tidsskriftet.no/article/3058455/

1

Ulvik RJ, Møller R, Hervig T. Kosttilskudd med jern ved jernmangel. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 845 – 9. [PubMed]

2

Altman DG. Practical statistics for medical research. London /New York: Chapman & Hall/CRC, 1991: 187 – 90.

3

Peat J, Barton B. Medical statistics. A guide to data analysis and critical appraisal. Oxford: Blackwell, 2005: 92.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler