Lite nyttig om gruppekonsultasjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Noffsinger, Edward B.

  The ABCs of group visits

  An implementation manual for your practice. 333 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2013. Pris EUR 30

  ISBN 978-1-4614-3525-9

  Målgruppen er leger i allmennpraksis, spesialistpraksis og poliklinikker, samarbeidende helsepersonell og helseadministratorer. Tre hovedtyper av gruppekonsultasjoner omtales, med en grundig gjennomgang av forberedelser og gjennomføring av slike gruppekonsultasjoner.

  I de tre typene av gruppekonsultasjoner deltar 6 – 15 pasienter samtidig. I tillegg til lege deltar også 2 – 5 fagpersoner (sykepleier, atferdspedagog, legesekretær, praksiskoordinator/kontorpersonale). En av hovedhensiktene bak utviklingen av modellene var at pasientene skulle få bedre tilgang til lege og helsepersonell gjennom å undervises sammen. Videre skulle de kunne lære av hverandre, både gjennom deling av erfaringer og mens de lytter til at legen samtaler og undersøker en annen av pasientene. En annen hovedhensikt har vært å øke effektiviteten for legen. To av modellene angir å øke effektiviteten til legen med 200 – 300 %, dvs. at han behandler 2 – 3 ganger flere pasienter i den tiden gruppekonsultasjonen varer enn han ville gjort med enkeltkonsultasjoner. Kostnadene til legelønn er åpenbart svært mye høyere enn det andre helsepersonellet som deltar, for til tross for 3 – 5 tilleggspersonell i konsultasjonen, bedyres det at man sparer betydelige beløp.

  Pasientene betaler vanlig konsultasjonshonorar og underskriver samtykkeerklæring. I tillegg til det som skjer felles i gruppen, har de også anledning til å bli undersøkt i enerom enten mens gruppen undervises av en av de andre fra personalet, eller etter at gruppen er ferdig. Pasientene velger selv om de ønsker denne type konsultasjon, men ifølge forfatteren er de fleste positive etter å ha erfart hva det går ut på.

  Boken har irriterende mange gjentakelser og kunne med fordel ha vært kortet ned til en tredel av lengden. I tillegg er rammeforholdene for legepraksis i USA meget forskjellige fra i Norge. Den vil derfor kun være av interesse for leger og helsepersonell som er spesielt interessert i gruppekonsultasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media