E. Hem svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kolbein A. Finsnes og jeg kan fort bli enige om at «mayday» og «pan» kommer fra fransk. «Mayday», internasjonalt nødsignal fastsatt i 1948, er omdannet av «m'aidez» eller «m'aider»: «hjelp meg» (1, 2). «Pan pan» brukes når fartøy trenger assistanse, men ikke er i fare, og kommer fra panne: «svikt, stillstand» (3, 4).

  Litt vanskeligere er det med ordet «karantene». I enkelte ordbøker står det, slik Finsnes nevner, at opphavet er fransk (5). Men ifølge den autoritative Oxford English Dictionary er det «probably Italian». Ordet skal stamme fra en venetiansk dialekt: «quarentena» (6). Visstnok var det i Venezia man innførte de første karantenebestemmelsene i kjølvannet av svartedauden.

  Til å begynne med var isolasjonsperioden 30 dager, italiensk «trentina». En av de første som brukte begrepet på engelsk, var dagbokforfatteren Samuel Pepys (1633 – 1703). Så sent som i 1660-årene skrev han om en karantene «for 30 days» (6).

  Finsnes mener at det verken var 30 eller 40, men 41 dager som gjaldt. Jeg finner ikke belegg for det i noen av de kildene jeg har tilgang til.

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert som rask respons på nett 12.10.2013. http://tidsskriftet.no/article/3062031/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media