Selvfølelse og oppmerksomt nærvær – primært for kursveiledere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lund, Ole Christer Finset

  Selvfølelses- og mindfulness-fokusert terapi (SMFT)

  Manual for psykologisk behandling. 223 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 365

  ISBN 978-82-05-44740-0

  Psykolog Ole Christer Finset Lund har to ganske forskjellige hovedformål med denne boken. For det første har han laget en manual for fagfolk som skal lede kurs og grupper – hovedsakelig kurs for foreldre som vil redusere stressnivåene i hverdagen. For det andre ønsker han å beskrive en terapiform han selv har utviklet, kalt selvfølelses- og mindfulness-fokusert terapi (SMFT) til bruk både individuelt og i gruppesammenhenger.

  Etter to innledende kapitler med definisjoner og målsettinger handler de neste fem kapitlene og det siste kapitlet om gjennomføring av stressreduserende kurs for foreldre. De er skrevet som en godt gjennomarbeidet og erfaringsbasert praktisk manual. Det merkes at forfatteren har egen erfaring fra foreldreveiledning, og fra kursvirksomhet innen temaer som oppmerksomt nærvær (mindfulness), stressmestring og foreldrerolle. Man henvises hyppig til forfatterens forrige bok Senk stresset i familielivet. Mindfulness i foreldrerollen (2011) for beskrivelse av den teoretiske kunnskapen bak denne praktiske instruksjonen.

  I de to resterende kapitlene beskriver forfatteren SMFT som terapiretning. Her forlater han manualformatet og presenterer den eklektiske integrasjon av selvfølelses- og minfulnessfokuserte terapitilnærminger, i kombinasjon med elementer fra relasjonsorienterte, løsningsfokuserte , narrative, kognitive og atferdsfokuserte retninger som SMFT bygger på. En «intervensjonsstjerne» skal gi terapeuten ledetråder til hvilke intervensjoner som skal brukes ved forskjellige tidspunkter i terapiforløpet. Det påpekes i teksten at denne terapien ikke er forankret forskningsmessig, og disse kapitlene fremstår mer fragmentariske og mindre erfaringsbaserte.

  Forfatteren bruker flere pedagogiske grep. «Ti SMFT-prinsipper» lanseres som huskeregler – de fleste av disse er viktige prinsipper for enhver terapiform. Boken er lettlest, med relativt korte underkapitler, noen illustrasjoner og flere faktabokser med oppsummeringer og instruksjoner. Kasuistikker gir gode eksempler – spesielt vedrørende gruppeveiledningen for foreldre.

  Boken kunne med fordel hatt en referanseliste etter hvert kapittel istedenfor en felles referanseliste på slutten. Det finnes et appendiks med huskelister som kan lastes ned fra nettet. Via en link til Gyldendal finnes også evalueringsskjemaer for gruppeveiledning og lydfiler med instruksjoner til øvelser.

  Oppsummert oppleves hovedsøkelyset i denne boken å være en manual for gjennomføring av kurs i teknikker for foreldre som trenger å mestre en stressende hverdag. Presentasjonen av den eklektiske terapiretningen (SMFT) for individualterapi er fragmentarisk og mindre overbevisende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media