Doktoravhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Lisbet Borge, ph.d. Den psykiatriske institusjon som et sted for læring i tid og rom – en kvalitativ studie av pasienters og ansattes erfaringer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Kaya Roessler, Institutt for Psykologi, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Tore Sørlie, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, og Thomas Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jan Ivar Røssberg og May Solveig Fagermoen.

  Olav Erich Yri, ph.d. Germline genetic polymorphisms and morphological grading in malignant lymphomas: Impact on susceptibility and patient outcome. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 4.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Gilles Salles, Service d'Hématologie, Centre Hospitalier Lyon Sud, HCL, Frankrike, Gunilla Enblad, Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige, og Inger Nina Farstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Harald jr. Holte og Erlend B. Smeland.

  Fatemeh Kaveh, ph.d. Genomic signatures in the progression of breast cancer with reference to gynecological carcinomas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Göran Jönsson, Avdelningen för Onkologi, Lunds universitet, Sverige, Nuria Lopez Birgas, Research Unit on Biomedical Informatics, University Pompeu Fabra, Barcelona, Spania, og Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Vessela N. Kristensen, Hiroko Kato Solvang og Anne-Lise Børresen-Dale.

  Ida Grotterød, ph.d. Signal transduction induced by the metastasis associated protein S100A4; activation of NF-κB and epidermal growth factor receptor. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Jens Pietzsch, Department of Radiopharmaceutical and Chemical Biology, Institute of Radiopharmaceutical Cancer Research, Dresden University of Technology, Tyskland, Dagny Lise Sandnes, Avdeling for farmakologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Bente Evy Halvorsen, Institutt for indremedisinsk forskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Gunhild Mari Mælandsmo, Kjetil Boye og Øystein Fodstad.

  Mekdes Kebede Gebremariam, ph.d. Sedentary behaviors, physical activity and dietary behaviors: tracking, change, associated factors and longitudinal associations among Norwegians in the transition into adolescence. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 14.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Benedicte Deforche, Faculty of Physical Education and Physical Therapy, Vrije University, Brussel, Belgia, Torbjørn Torsheim, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, og Haakon E. Meyer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Nanna Lien.

  Filip Drozd, ph.d. Treatment effects and consumer perceptions of web-based interventions. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 15.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Martin Eisemann, Universitetet i Tromsø, Annett Kleiboer, Vrije Universitet, Nederland, og Nikolai Czajkowski, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Cato Alexsander Bjørkli og Sabine Raeder.

  Meryl Sønderby Lillenes, ph.d. Neurogenetics of normal aging and Alzheimer’s disease: Impact of DNA repair. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Karl Herrup, Rutgers University, Cell Biology & Neuroscience, Nelson Hall – Busch Campus, Piscataway, New Jersey, USA, Hans-Georg Kuhn, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, og Torill Berg, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Tone Tønjum og Tormod Fladby.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Justyna Kmiecik, ph.d. Immunological mechanisms of tumour progression. The rationale for natural killer cell based immunotherapy for glioblastoma. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 4.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Gaetano Finocchiaro, L’Istituto Neurologico «Carlo Besta», Italia, Christian Naper, Oslo universitetssykehus, og Silke Appel, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Martha Chekenya Enger.

  Hanne Haslene-Hox, ph.d. The microenvironment in human ovarian carcinoma – characterization through proteomic analysis of tissue interstitial fluid. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 11.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Connie R. Jimenez, VU University of Medical Center, Amsterdam, Nederland, Geir Slupphaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Frode Berven, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Helge Wiig.

  Angelina Clarisa Sijaona, ph.d. Class 3 semaphorins in tooth development and innervation. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 18.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Kaj Fried, Karolinska Institutet, Sverige, Hannu Sariola, Universitetet i Helsinki, Finland, og Karianne Fjeld, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Paivi Kettunen.

  Anita Wergeland, ph.d. Abrogation of anthracycline and ischemia-reperfusion induced injury by cell signaling modulators. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 18.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Ugo Lionel Moens, Universitetet i Tromsø, Guro Valen, Universitetet i Oslo, og Anni Vedeler Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Anne Kristine Jonassen og Stein Ove Døskeland.

  Lise Fismen, ph.d. Nitric oxide synthesis and biochemical defense factors in saturation diving. An experimental study in human endothelial cells. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 18.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Thomas Nyström, Karolinska Institutet, Sverige, Einar Jensen, Universitetet i Tromsø, og Aurora Martinez, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Asbjørn Svardal.

  NTNU

  NTNU

  www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

  Linda Leivseth, ph.d. Chronic obstructive pulmonary disease; lung function, respiratory symptoms, and mortality – The HUNT Lung Study 1995 – 97. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 9.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Bo Lundbäck, Göteborgs Universitet, Sverige, Ane Johannessen, Helse Bergen, og Ingunn Harstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Arnulf Langhammer, Tom Ivar Lund Nilsen, Roar Johnsen og Xiao-Mei Ma.

  Linn-Karina Myrland Selvik, ph.d. Impact of transient versus sustained gastrin mediated gene expression in adenocarcinoma cells. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 10.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Mark Kidd, Yale University, USA, Line Grønning Wang, Universitetet i Oslo, og Asbjørn M. Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Liv Thommesen, Wenche S. Prestvik og Torunn Bruland.

  Hallvard Røe Evensmoen, ph.d. A functional segregation along the hippocampal anterior-posterior axis. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 17.10. 2013.Bedømmelseskomité: Chantal Stern, Boston University, USA, Hugo Spiers, University College London, Storbritannia, og Geir Bråthen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Asta K. Håberg og Menno Witter.

  Solveig Moss Kolseth, ph.d. Treatment of ischaemic heart failure with levosimendan. A translational approach from human to experimental models. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 18.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Peter Tassani-Prell, German Heart Centre, München, Tyskland, Venny Kvalheim, Haukeland universitetssykehus, og Trine Karlsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Alexander Wahba, Dag Ole Nordhaug og Morten Andre Høydal.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  Norges arktiske universitet

  Norges arktiske universitet

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Sveinung Wergeland Sørbye, ph.d. Prognostic value of adaptive and innate immune systems in soft tissue sarcomas. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 26.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Ambrogio Fassina, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia, Clement S. Trovik, Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og Anne Mette Asfeldt, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Lill-Tove Busund, Eivind Smeland og Roy Bremnes.

  Ove K. Lintvedt, ph.d. Unguided internet-based self-help for symptoms of depression. A translation-project: from planning and establishing the efficacy to dissemination and cost-benefit evaluation. Utgår fra Institutt for psykologi. Disputas 30.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Tara Donker, Black Dog Institute, University of New South Wales, Australia, Matthijs Blankers, Trimbos Institute of Mental Health, Utrecht, Nederland, og Frode Svartdal, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Knut Waterloo, Martin Eisemann og Kathleen Griffiths.

  Karina Standahl Olsen, ph.d. Blood gene expression, lifestyle and diet. The Norwegian women and cancer post-genome cohort. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 4.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Stine Marie Ulven, Institutt for ernæring og ledelse, Høyskolen i Oslo og Akershus, Frank Skorpen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Anita Iversen, Seksjon for utdanningstjenester, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

  Veiledere: Tore Eiliv Lund og Ruth Erika Hildegard Paulssen.

  Dhivya Borra Thiyagarajan, ph.d. Progressive lupus nephritis: Biological consequences of renal DNaseI gene silencing. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 11.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Martin Herrmann, University Hospital Erlangen, Tyskland, Karen Sørensen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, og Tor Brynjar Stuge, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Ole Petter Rekvig, Steinar Johansen og Elin Mortensen.

  Monika Alise Johansen, ph.d. Electronically avaiable symptom data. Usefulness and feasibility of syndromic surveillance and health care service improvements. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 11.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Sabine Koch, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Rune Werner Fensli, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder, og Rolf Wynn, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

  Veiledere: Alexander Horsch og Gro Berntsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media