Lær informasjonssikkerhet på legekontor gjennom e-læring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å etterleve regler om informasjonssikkerhet kan være krevende for et legekontor. Legeforeningen kan nå tilby et nytt e-læringskurs som gjør dette enklere.

  Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) sammenfatter myndighetskravene som hele sektoren må oppfylle, og gir bl.a. tilråding om hvordan kravene kan etterleves i legekontor og sykehus.

  Mange næringsdrivende leger, som selv er ansvarlig for informasjonssikkerheten ved eget legekontor, opplever det som krevende å skaffe seg oversikt over Normens krav. For å imøtekomme ønsker fra allmennlegenes organisasjoner, samt fra Helsedirektoratet og styringsgruppen for Normen, har Legeforeningen utarbeidet et nettkurs for leger og medarbeidere ved legekontor.

  To moduler

  To moduler

  Kurset består av to moduler. Modul 1 er beregnet på ledelsen ved legekontoret og har et omfang på 45 minutter. Modulen guider deltakeren gjennom utfylling av Mal for internkontroll (alternativt TrinnVis), og presenterer gode rutiner for en informasjonssikker legepraksis. Modulen er tildelt to valgfrie kurspoeng i allmennlegers videre- og etterutdanning.

  Modul 2 er beregnet på medarbeidere ved legekontoret og har et omfang på 20 minutter. Etter endt kurs skal deltakeren være i stand til å arbeide i tråd med ti tommelfingerregler for informasjonssikker legepraksis. Dersom alle medarbeidere gjennomfører denne modulen, og dersom kontoret bruker et personalmøte til å snakke om innholdet og printer ut regelplakaten, mener Legeforeningen at ledelsen på god vei har oppfylt Normens krav om opplæring av medarbeiderne i informasjonssikkerhet.

  Kurset er tilgjengelig på http://nettkurs.legeforeningen.no/course/view.php?id=96

  Dersom deltakeren ønsker å ta modul 1 som ledd i videre- eller etterutdanningen, betales en kursavgift på kr 600.

  Informasjon om innlogging og påmelding finnes på følgende lenke: http://nettkurs.legeforeningen.no/mod/page/view.php?id=2449

  Når du er logget inn, melder du deg inn i kurset under Innstillinger/Kursadministrasjon øverst i venstre meny på kursets hovedside.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media