Cannabis sett med norske øyne

Andreas Austgulen Westin Om forfatteren
Artikkel

Bretteville-Jensen, Anne Line

Hva vet vi om cannabis?

170 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 299

ISBN 978-82-15-02139-3

«Hva vet vi om cannabis?» Tittelen vekker nysgjerrighet, og en liten porsjon skepsis. Skal denne pocketboken – med 170 små sider – virkelig dekke alt vi vet om cannabis? Tittelen dekker i hvert fall hele omslaget, og det er jo en god start.

Forfatterne er ti norske rusmiddelforskere som til sammen har faglige røtter i medisin, psykologi, sosiologi, jus og samfunnsøkonomi. I ti kapitler tas ulike temaer opp, som cannabiseffekter, bruksstatistikk, brukerkultur, cannabismarked, skadevirkninger for individ og samfunn samt nasjonal og internasjonal rettspraksis. Hvert kapittel avsluttes med en innrammet boks med hovedpunkter.

Språket er fortellende og terminologien stort sett enkel. Flere av kapitlene er illustrert. Samlet bidrar dette til en informativ og lettlest bok, som gjerne kan leses fra perm til perm. Noen kapitler er spesielt leseverdige. Min favoritt er «Bør cannabis bli lovlig?». Alle som har sterke meninger om cannabis – enten man mener det kurerer alt, eller man mener det er roten til alt ondt – bør lese dette kapitlet for å forstå at spørsmålet om liberalisering er komplisert.

Om boken lever opp til den ambisiøse tittelen? Ja, faktisk gjør den det. Den går ikke dypt, men den går dypt nok. Og trass i mylderet av cannabislitteratur som allerede eksisterer, tilfører denne boken noe helt nytt: den er ikke bare norsk, den er norsk. Vi får forklart hva som kjennetegner den norske cannabiskulturen, det norske bruksmønsteret og den norske cannabislovgivningen, satt i et internasjonalt perspektiv. Å samle denne særnorske kunnskapen på ett sted er et viktig nybrottsarbeid.

Boken kan anbefales til alle som vil lære mer om cannabis, enten man er lege, politi, politiker, lærer, forelder eller cannabisrøyker.

Anbefalte artikler