Et hesteskoformet sår på ryggen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En mann i 80-årene med kols og hypertensjon fikk eksidert et kutant aterom på ryggen. Etter eksisjonen utviklet han et smertefullt ulcus i operasjonssåret. Han ble først behandlet med systemisk antibiotika og antiseptisk lokalbehandling, uten effekt. Diagnosen pyoderma gangrenosum ble så stilt hos lokal hudlege. Behandling med systemisk prednisolon hadde liten effekt, men under infusjonsbehandling med infliximab, en tumornekrosefaktorhemmer, lukket såret seg med arrdanning (pil). Bildet viser et residiv han fikk senere i forløpet, der pasienten fremviste en hesteskoformet ulcerasjon med underminerte sårkanter og en markert inflammatorisk, lilla randsone.

  Pyoderma gangrenosum er en inflammatorisk, ikke-infeksiøs hudsykdom som kan ses samtidig med bl.a. inflammatorisk tarmsykdom, revmatoid artritt og – sjeldnere – ved myeloproliferative sykdommer (1). Såret kan utvikle seg med utgangspunkt i et operasjonssnitt eller andre traumer mot huden og vil da kunne oppfattes som en bakteriell sårinfeksjon. Vanligvis trenger pasienter med pyoderma gangrenosum systemisk behandling med immunsuppressive legemidler, men lokalbehandling med høypotente steroidpreparater kan av og til være tilstrekkelig. Raskest effekt har prednisolon i høye doser. Ciklosporin kan også ha en frapperende effekt. De siste årene er det kommet mange rapporter om effekt av selektivt immunmodulerende legemidler, såkalte biologiske legemidler, bl.a. tumornekrosefaktorhemmere (1).

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media