FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Sam Falconer

Å leve med diabetes type 1 er en konstant balansegang mellom høyt og lavt blodsukker. Balansegang er tryggere når man har et godt sikkerhetsnett. Derfor er det et problem at en stor andel av diabetespasientene ikke har tilfredsstillende oppfølging.

Anbefalte artikler