Siden sist

Artikkel

Eldre bruker for mye sovemedisin var overskriften på et dobbeltsideoppslag i Dagbladet 29. oktober. Saken hadde også forsidehenvisning. Kilden er Trine Bjørner og medarbeideres artikkel i Tidsskriftet nr. 20/2013, Utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika fra norske apotek 2004 – 11, og lederartikkelen til Øyane & Steihaug: Mye søvnplager – for mye hypnotika.

Kommentarartikkelen om borreliosestriden har fortsatt å skape engasjement i sosiale medier, i likhet med bloggposten til Pernille Nylehn om reservasjonsretten. En del oppmerksomhet har også den siste kuriosaartikkelen til Ole Didrik Lærum fått.

«Veldig fine refleksjoner om behandling og trangen til å behandle alt mulig http://tidsskriftet.no/layout/set/m/#»

@DiaApotek

Mange av oss er ikke på Twitter, men denne mammaen er glad for at hun er. Der fikk hun nemlig vite at man heller bør bruke sprettert enn kanon mot milde luftveisinfeksjoner.

«@SigurdHoye @Tidsskriftet Det er derfor jeg elsker twitter – denne hadde jeg ikke funnet ellers. Luftveisinfeksjonsbarnmamma takker!»

@LindiSloan

Anbefalte artikler