Medisinsk våpenproduksjon

Charlotte Haug Om forfatteren

Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november samtidig som Antibiotics awareness week innledes i USA, Canada og Australia. Det er overraskende vanskelig å bruke antibiotika fornuftig. Problemet er naturligvis at ulempene for den enkelte lege og pasient ved å ta en antibiotikakur «for sikkerhets skyld» er relativt små, og det er vanskelig å ta innover seg at enhver kur bidrar til et seleksjonspress i retning av mer resistente mikrober.

Antibiotikaresistens er et begrenset problem i Norge foreløpig. Men mikrober kjenner ingen landegrenser. Amerikanske helsemyndigheter rapporterte nylig at minst to millioner amerikanere blir syke hvert år av antibiotikaresistente bakterier – og minst 23 000 dør som en direkte følge av slike infeksjoner. Om lag like mange dør i Europa. Fra andre land finnes ingen statistikk. Når mikrober er blitt resistente mot antibiotika, blir de livsfarlige våpen. Det er unødvendig og uriktig antibiotikabruk som besørger denne våpenproduksjonen.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler