Medisinsk våpenproduksjon

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november samtidig som Antibiotics awareness week innledes i USA, Canada og Australia. Det er overraskende vanskelig å bruke antibiotika fornuftig. Problemet er naturligvis at ulempene for den enkelte lege og pasient ved å ta en antibiotikakur «for sikkerhets skyld» er relativt små, og det er vanskelig å ta innover seg at enhver kur bidrar til et seleksjonspress i retning av mer resistente mikrober.

Antibiotikaresistens er et begrenset problem i Norge foreløpig. Men mikrober kjenner ingen landegrenser. Amerikanske helsemyndigheter rapporterte nylig at minst to millioner amerikanere blir syke hvert år av antibiotikaresistente bakterier – og minst 23 000 dør som en direkte følge av slike infeksjoner. Om lag like mange dør i Europa. Fra andre land finnes ingen statistikk. Når mikrober er blitt resistente mot antibiotika, blir de livsfarlige våpen. Det er unødvendig og uriktig antibiotikabruk som besørger denne våpenproduksjonen.

Anbefalte artikler