Influensa kan gi kortere svangerskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn unnfanget i mai har kortere svangerskapslengde. Kan dette skyldes mye influensa om vinteren?

  Oppfatningen har lenge vært at årstidsvariasjoner i utfall av svangerskap og fødsler skyldes miljøfaktorer. Det finnes imidlertid studier der resultatene kan tyde på at også sosioøkonomiske forhold skiller kvinner som føder på ulike tider av året. Amerikanske forskere har nå analysert sesongvariasjoner i fødselsutfall for rundt 650 000 søskengrupper, til sammen mer enn 1,4 millioner barn (1).

  Ved å følge samme mor over tid kunne forskjeller i sosioøkonomisk status elimineres som forklaring på sesongvariasjoner. For barn som ble unnfanget om våren, i mai, var svangerskapslengden kortere enn hos andre barn, tilsvarende en økning i prematuritet på mer enn 10 %. Fødselsvekten relatert til svangerskapslengden var høyest hos barn unnfanget om sommeren. Samme mønster ble også observert for vektøkning hos mor i svangerskapet. Forskerne fant dessuten en sterk og negativ korrelasjon (–   0,71) mellom svangerskapslengde og prevalens av influensa.

  – Dette er en fin studie basert på et flott materiale, sier professor Rolv Skjærven ved Medisinsk fødselsregister ved Universitetet i Bergen. – Den er metodisk interessant ved at den er basert på en søskendesign. Det er viktig å studere sesongvariasjoner i fødselsutfall med utgangspunkt i konsepsjonstidspunktet fremfor i fødselstidspunktet, spesielt siden de fleste ugunstige fødselsutfall er forbundet med for tidlig fødsel, sier han.

  – En sammenlikning med norske data antyder at sesongvariasjonene er sterkere i Norge enn det denne studien viser. I tillegg til fødselsvekt og svangerskapsvarighet er det i norske data funnet effekter på sentrale utfall som preeklampsi, misdannelser og keisersnitt. Influensahypotesen er interessant og særs relevant for norske forhold, sier Skjærven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media