Kateterimplantert aortaklaff er aktuelt også hos de aller eldste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å implantere aortaklaffer via kateter er trygg og effektiv behandling ved alvorlig aortastenose også hos dem over 90 år.

  Aortastenose hos pasienter over 90 år behandles vanligvis konservativt. I en nylig publisert pasientserie fra Sveits ble 23 pasienter over 90 år med alvorlig aortastenose operert med transkateteraortaventilimplantasjon (TAVI) (1). Metoden går ut på at en biologisk aortaventil settes inn gjennom et kateter som føres via en stor arterie (oftest i lysken) til hjertet. Ingen av pasientene hadde uttalt komorbiditet eller høy risiko for snarlig død.

  Første postoperative måned døde to pasienter, én fikk hjerneslag og tre fikk livstruende blødning. Implantasjonen var vellykket hos 17 pasienter, og etter ett år var 17 fortsatt i live. Forfatterne konkluderer med at pasienter der symptomgivende aortastenose er hovedårsaken til redusert funksjonsnivå og livskvalitet, bør vurderes for aortaklaffimplantasjon, uavhengig av alder.

  – Denne studien bekrefter at dette er en nyttig behandlingsprosedyre ved aortastenose hos selekterte eldre pasienter, sier thoraxkirurgene Gry Dahle og Kjell Arne Rein ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Hos svært gamle mennesker med flere tilleggssykdommer vil risikoen for komplikasjoner under og etter operasjonen være høy. Operasjonen gir først og fremst bedre livskvalitet, levetiden blir ikke vesentlig forlenget. I denne studien benyttet man transfemoral tilgang hos de fleste pasientene, noe som gjenspeiler fravær av uttalt aterosklerotisk karsykdom, sier de.

  – Forekomsten av komplikasjoner som hjerneslag, lekkasjer og ledningsforstyrrelser var i denne studien av samme omfang som i tilsvarende undersøkelser. Vi støtter forfatternes konklusjon om at transkateteraortaventilimplantasjon bør vurderes hos eldre med alvorlig aortastenose når det ikke foreligger klare kontraindikasjoner, sier Dahle og Rein.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media