Første kull i Legeforeningens nye lederkurs

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Askeladdens hus på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo tok i mot førstelinjeledere fra hele landet til Legeforeningens nye kurs i kunnskapsledelse.

  En samlet gruppe kursdeltakere foran Askeladdens hus. Foto Daniel Wærnes
  En samlet gruppe kursdeltakere foran Askeladdens hus. Foto Daniel Wærnes

  30 kursklare førstelinjeledere, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, møtte mandag 7. oktober opp til aller første kursdag. Kurset i kunnskapsledelse er resultatet av innspill fra ledere i sykehus som har ønsket et tilbud rettet mot dem og deres arbeidshverdag.

  – God ledelse viktigere enn noensinne

  – God ledelse viktigere enn noensinne

  Deltakerne ble ønsket velkommen av tidligere leder i Overlegeforeningen Arne Refsum. Han takket de fremmøtte for muligheten og interessen til å delta, før han ga podiet fra seg til president Hege Gjessing som formelt åpnet kurset. Hun innledet med å understreke at kursserien gir ledere et nytt forum, og vil dermed være viktig med tanke på å bygge nettverk ledere i mellom. Et viktig poeng Gjessing trakk frem var hvor avgjørende god ledelse er for å skape en god arbeidsplass:

  – Betydningsfull og tilstedeværende ledelse kan være med på å hjelpe ansatte gjennom utfordringer på arbeidsplassen. I tillegg er det viktig med visjoner! Visjoner som viser retning fremover, skaper enighet i gruppen og gjør at man sammen kan nå målene gruppen setter seg, forklarte Gjessing. Hun fortalte videre at ledelse har stor betydning for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø, for kvalitet og for pasientbehandlingen.

  – Legeforeningen har som mål at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. God ledelse er viktigere enn noensinne og det er for å nå nettopp dere som er nærmest pasienten at vi har utviklet denne kursserien! slo Gjessing fast.

  Kursserie som skal inspirere

  Kursserie som skal inspirere

  Legeforeningen vil gjennom kursserien invitere interne og eksterne foredragsholdere for å inspirere kursdeltakerne og gi dem noe verdifullt å ta med seg tilbake til arbeidsplassen.

  Den modulbaserte lederopplæringen er basert på fire viktige grunnpilarer for all ledelse: Ansvar, kvalitet, teambygging og verdiledelse. Disse fire hovedelementene vil gå igjen gjennom hele kursserien, men vektlegges forskjellig fra modul til modul.

  De tre første modulene vil arrangeres på Askeladdens hus i Oslo. Den aller siste modulen skal kombineres med en studiereise til utlandet. For å innhente verdifulle og konstruktive tilbakemeldinger vil kursserien og dens innhold evalueres fortløpende. Legeforeningens egen visjon er å utvikle flere og enda bedre lederkurs som morgendagens ledere kan ha nytte av.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media