Influensavaksine til pleierne – bra for pasientene?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Influensavaksinering av ansatte ved sykehjem ser ikke ut til å påvirke forekomsten av influensa eller komplikasjoner til influensa hos beboerne.

  Influensa kan være en livstruende sykdom for eldre beboere i sykehjem. Influensavaksinering av de ansatte kan tenkes å redusere beboernes eksponering for influensasmitte, og slik vaksinering er derfor anbefalt av helsemyndigheter i flere land.

  I en ny Cochrane-rapport sammenfattes hvilken effekt influensavaksinering av sykehjemsansatte har på forekomst av influensa og komplikasjoner til sykdommen hos sykehjemsbeboere over 60 år (1). Tre randomiserte, kontrollerte studier ble identifisert. Det ble ikke funnet noen effekt av vaksinering, verken på forekomst av influensa, sykehusinnleggelser eller død på grunn av nedre luftveisinfeksjon.

  – Det finnes få studier der man har undersøkt om vaksinasjon av helsepersonell har en indirekte effekt på influensasykdom og dens konsekvenser hos beboere i sykehjem, sier Marianne A. Riise Bergsaker, overlege ved Avdeling for vaksine, Folkehelseinstituttet.

  – I Cochrane-rapporten etterlyses randomiserte, kontrollerte studier av høy kvalitet med endepunkt påvist influensavirus og influensarelaterte dødsfall. Slike studier er vanskelige å gjennomføre på grunn av kravet til størrelse og ressurser. Derfor vil nok kunnskap om betydningen av vaksinering av helsepersonell på pasienters risiko for influensasykdom og utfallet av influensainfeksjon primært måtte bygge på ikke-randomiserte studier og erfaringer fra indirekte vaksinasjon i andre sammenhenger, sier Riise Bergsaker.

  – Slike studier tyder på at vaksinasjon av helsepersonell har betydning for pasientene, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media