()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fars alder er én av flere faktorer som har betydning for morkakens størrelse.

  Både svært små og svært store morkaker er knyttet til uheldig svangerskapsutfall. Vi har tidligere vist at mors alder er knyttet til størrelsen på morkaken (1). I en studie vi nylig har publisert i Human Reproduction fant vi at også fars alder er knyttet til morkakens vekt (2). Studien omfattet alle ettbarnsfødsler i Norge i perioden 1999 – 2009, totalt 590 835. Data er hentet fra Medisinsk fødselsregister.

  Morkaken veide gjennomsnittlig 22 g mer i svangerskap der far var over 50 år enn i svangerskap der far var 20 – 24 år. Etter at man justerte for andre faktorer som man vet gir økt risiko for stor morkake, slik som mors alder, svangerskapsforgiftning og høy fødselsvekt, veide morkaken 14 g mer i svangerskap med fedre over 50 år enn der far tilhørte aldersgruppen 20 – 24 år. Der far var over 50 år, var morkaken også relativt stor i forhold til barnets størrelse.

  Bak disse funnene kan det være flere årsaker, bl.a. endret evne til epigenetisk regulering i sædceller hos eldre menn. En annen årsak kan være forsterket seleksjon hvis faren er gammel – bare svangerskap med optimal morkakefunksjon når frem til fødsel. Funnene kan bidra til å forstå fars betydning for morkakevekst og dermed regulering av svangerskapet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media