Jo eldre far, desto større morkake

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fars alder er én av flere faktorer som har betydning for morkakens størrelse.

  Illustrasjonsfoto Samfoto/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto Samfoto/NTB scanpix

  Både svært små og svært store morkaker er knyttet til uheldig svangerskapsutfall. Vi har tidligere vist at mors alder er knyttet til størrelsen på morkaken (1). I en studie vi nylig har publisert i Human Reproduction fant vi at også fars alder er knyttet til morkakens vekt (2). Studien omfattet alle ettbarnsfødsler i Norge i perioden 1999 – 2009, totalt 590 835. Data er hentet fra Medisinsk fødselsregister.

  Morkaken veide gjennomsnittlig 22 g mer i svangerskap der far var over 50 år enn i svangerskap der far var 20 – 24 år. Etter at man justerte for andre faktorer som man vet gir økt risiko for stor morkake, slik som mors alder, svangerskapsforgiftning og høy fødselsvekt, veide morkaken 14 g mer i svangerskap med fedre over 50 år enn der far tilhørte aldersgruppen 20 – 24 år. Der far var over 50 år, var morkaken også relativt stor i forhold til barnets størrelse.

  Bak disse funnene kan det være flere årsaker, bl.a. endret evne til epigenetisk regulering i sædceller hos eldre menn. En annen årsak kan være forsterket seleksjon hvis faren er gammel – bare svangerskap med optimal morkakefunksjon når frem til fødsel. Funnene kan bidra til å forstå fars betydning for morkakevekst og dermed regulering av svangerskapet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media