LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Leger er vant til å være flinkest i klassen. Det kan være vår akilleshæl

Legepersonlighet – finnes det?

Sen spredning av nyrekreft

Metastaser fra nyrecellekarsinom til glandula thyreoidea kan oppstå flere år etter at svulsten i nyren er fjernet. Symptomene kan være som ved struma. Dette viser en pasientserie fra Bodø og Trondheim. Kirurgisk fjerning anbefales ved fravær av metastaser i andre organer.

Senmetastaser til glandula thyreoidea fra nyrekarsinom

Er behandling av type 1-diabetes god nok?

Nesten en firedel av pasientenehadde dårlig glykemisk kontroll, 10 % nådde ikke viktige behandlingsmål, mange var fortsatt dagligrøykere, og føtter og øyebunn ble ofte ikke undersøkt. Dette viser data om nesten 3 700 pasienter med type 1-diabetes behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Norge og geitekillingen som ikke ville telle

Behandlingen av type 1-diabetes i spesialisthelsetjenesten – data fra Norsk diabetesregister for voksne

Ny behandling mot kroniske smerter

Enkelte studier viser lovende resultater ved bruk av transkranial likestrømsstimulering mot kroniske smerter. Ved å endre hvilemembranpotensialet i nevroner endres aktiviteten i deler av hjernen. Metoden er enkel å gjennomføre, men effekten er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Bedre kunnskap om smertebehandling

Transkranial likestrømsstimulering ved kroniske smerter

Har tarmbakteriene skylden?

Irritabel tarm-syndrom er vanlig, årsaken er ukjent og effektiv behandling mangler. Kan forstyrrelser i tarmfloraen ligge bak?

Irritabel tarm-syndrom – et mikrobielt perspektiv

Anbefalte artikler