Kolsprisen 2013 til Johny Kongerud

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Johny Kongerud. Foto Øystein Hasselø Horgmo, Universitetet i Oslo

Johny Kongerud (f. 1949), forsker og overlege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, er tildelt Kolsprisen 2013. Det er Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) som deler ut prisen, og det er tredje gang den deles ut.

Kongerud tildeles prisen for sitt «fremragende vitenskapelige arbeid om yrkesbetinget astma og kols på et nasjonalt og internasjonalt nivå».

I juryens begrunnelse heter det: «Kongeruds studier har bidratt til å dokumentere sammenheng mellom astma, kols og yrkeseksponering og ført til tiltak for bedre arbeidsmiljø. Også for dem med yrkesskade har disse resultatene hatt betydning for å bevise årsaken til sin skade overfor trygd- og forsikringsvesen.»

Anbefalte artikler