Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens medlemsseksjon, tlf. 23 10 91 85 eller register@legeforeningen.no

Øystein Aasen 28.11. 1948 – 31.3. 2013

Alexander Adam 22.5. 1981 – 27.7. 2013

Anna E. Apold 24.11. 1943 – 16.6. 2012

Valborg Blystad 10.6. 1919 – 17.9. 2013

Erik Fredriksen 19.12. 1929 – 12.9. 2013

Tor Inge Hofstad 8.4. 1928 – 11.8. 2013

Arne Juveth 2.3. 1927 – 6.9. 2013

Arve P. Olafsrud 22.10. 1937 – 26.9. 2013

Per Pareliussen 4.12. 1954 – 12.9. 2013

Ola Rokkones 8.9. 1921 – 30.8. 2013

Arne Skare 7.3. 1933 – 19.8. 2013

Glen Thorsen 5.9. 1943 – 12.9. 2013

Jan Thunold 19.5. 1931 – 1.9. 2013

Per Vaagenes 2.11. 1937 – 12.9. 2013

Jan Verlo 6.8. 1929 – 29.9. 2013

Anbefalte artikler