Et steg nærmere individualisert behandling ved endometriecancer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prognostiske markører kan identifisere potensielle mål for skreddersydd behandling ved endometriecancer.

  Endometriecancer er den vanligste formen for underlivskreft blant kvinner i den vestlige verden. De fleste tilfellene oppdages tidlig, og det er gode utsikter til helbredelse. Noen svulsttyper er likevel mer hissige, og kvinner med disse får hyppigere tilbakefall og dør oftere av sykdommen. Dagens klassifikasjonssystem, som brukes for å fange opp kvinner med behov for tilleggsbehandling utover operasjon, gir risiko for både over- og underbehandling, og bør forbedres. Biomarkører vil kunne bidra til riktigere valg av behandlingsmetoder og dermed økt overlevelse og færre bivirkninger for denne pasientgruppen.

  De siste tiårene har man i kreftforskningen søkt å finne nye mål for behandling for pasienter med ulike krefttyper for å tilby mer målrettet behandling enn tradisjonell cellegift og strålebehandling.

  Jeg har i mitt doktorgradsprosjekt vist at ulike biomarkører (DNA-ploidi, østrogenreseptor og phospho-stathmin (S38)) predikerer om pasienten har en krefttype som gir redusert overlevelse eller økt risiko for tilbakefall av sykdommen. Også en tidligere identifisert 29-gensignatur er i dette ph.d.-arbeidet validert i uavhengige pasientserier som en robust prognostisk markør ved endometriecancer. Alle de studerte markørene bidrar til å identifisere pasienter med økt risiko for død av kreftsykdommen, også blant pasientgrupper med antatt god prognose.

  Videre i prosjektet har jeg ved hjelp av genuttrykksdataanalyser identifisert en assosiasjon mellom flere av de studerte markørene og tumorbiologiske prosesser (epitelial-mesenkymal transisjon og økt tumorcelleproliferasjon) samt andre potensielle angrepspunkt (f.eks. PI3K/mTOR) for ny, skreddersydd kreftbehandling.

  Resultatene gir grunnlag for å studere markørene videre i fremtidige kliniske studier for å evaluere om disse markørene identifiserer pasientgruppene som vil ha nytte av målrettet behandling.

  Disputas

  Elisabeth Wik disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 30.9. 2013. Tittelen på avhandlingen er Endometrial carcinoma: a step closer to individualized therapy? Exploring transcriptional alterations in relation to prognostic biomarkers.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media