Har valg av mat betydning for vår mentale helse?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leyse-Wallace, Ruth

  Nutrition and mental health

  308 s, tab. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. Pris GBP 64

  ISBN 978-1-4398-6335-0

  Dette er en spennende og viktig amerikansk bok, hvor man belyser mulig sammenheng mellom ernæringsstatus og forebygging, diagnostisering og behandling av mentale lidelser.

  Vi tenker gjerne at vitamin- og mineralmangel er sjelden i dagens samfunn og at man skal ha alvorlig mangel før det får betydning for helsen vår, men vi skal huske at mange vanlige helsetilstander kan gi redusert ernæringsstatus. Eksempler på dette er suboptimalt næringsinntak, regelmessig alkoholinntak, endring i appetitt på grunn av høy alder, matallergier og matoverfølsomhet, spesielle dietter og spiseforstyrrelser.

  Selv om intuisjonen vår tilsier at det er en sammenheng mellom ernæring og mental helse, skal dette nødvendigvis belyses vitenskapelig. Ernæring og mental helse er ofte vanskelig å måle. Vi spiser mat, ikke kapsler med næringsstoffer, og mat egner seg ikke for dobbeltblinde eksperimentelle studier. Mental helse er personlig og uttrykkes forskjellig fra individ til individ. På tross av slike vanskeligheter er det ønsket om å forstå som får teoretiske og kliniske forskere til å observere, eksperimentere og tilføre ny viten. Forfatteren går grundig igjennom utfordringer knyttet til forskning på sammenhengen mellom ernæring og mentale lidelser. Kausale sammenhenger vil aldri kunne påvises av etiske grunner.

  Kapitlene omhandler næringsstoffers betydning ved blant annet avhengighetstilstander, aggresjon, autisme, forskjellige genetiske helseutfordringer, intellektuelle utfordringer, depresjon og bipolare lidelser, sult, spiseforstyrrelser, utfordringer knyttet til fedmebehandling, livskvalitet og stress. Referanseliste er tilknyttet hvert kapittel.

  Forfatteren mener det er grunn til bekymring. Mulighetene for mangel på en eller flere næringsstoffer er til stede. Det vises til intervensjonsstudier som konkluderer med bedring etter vitamin- og mineraltilskudd, men det finnes også motstridende resultater. Det finnes generelt få intervensjonsstudier i denne sammenhengen, og hun viser til utfordringer i forhold til denne typen forskning. Likevel mener hun at bruk av store kostholdsundersøkelser i kombinasjon med biologiske/biokjemiske markører vil være nyttig. Pasienter, pårørende og helsepersonell ønsker oppdatert kunnskap om sammenhenger vitenskapen strever med å finne svar på. Det er kanskje behov for nye vitenskapelige metoder som er tilpasset denne typen utfordringer.

  Boken er en solid gjennomgang av vitenskapelig litteratur om næringsstoffer og mental helse fra 1940 og frem til i dag. Den viser også forskere mulige veier videre. Jeg anbefaler den for helsepersonell.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media