Interessant om elsykkel

Tore Gutteberg Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 17/2013 (1) vises det til en studie hvor man har funnet at bruk av elsykkel gir tilstrekkelig treningseffekt (2). Denne informasjonen er viktig å få frem. Mange, med meg, kvier seg for de lange, bratte bakkene. Dette kan senke terskelen. Er det noen som vet hva man kan velge av løsninger og modeller?

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert som rask respons på nett 24.9.2013. http://tidsskriftet.no/article/3059062/

1

Lobben SE. Elsykkel til jobb gir treningseffekt. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 132: 1812.

2

Gojanovic B, Welker J, Iglesias K et al. Electric bicycles as a new active transportation modality to promote health. Med Sci Sports Exerc 2011; 43: 2204 – 10. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler